Thủ tục hành chính: Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn - Quảng Trị

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn - Quảng Trị

Số hồ sơ: T-QTR-204268-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Trị
Lĩnh vực: Trồng trọt và bảo vệ thực vật
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Địa chỉ 256 Lê Duẩn - TP Đông Hà
Thời hạn giải quyết: 18 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký nếu hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng