Thủ tục hành chính: Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của cơ sở hoạt động thể dục, thể hình - Thái Nguyên

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của cơ sở hoạt động thể dục, thể hình - Thái Nguyên

Số hồ sơ: T-TNG-210830-TT
Cơ quan hành chính: Thái Nguyên
Lĩnh vực: Thể thao
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng