Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề phòng khám đa khoa tư nhân - Long An

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề phòng khám đa khoa tư nhân - Long An

Số hồ sơ: T-LAN-007868-TT
Cơ quan hành chính: Long An
Lĩnh vực: Khám chữa bệnh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Y tế
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng