Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa đối với phương tiện chưa khai thác đăng ký lần đầu - Thái Bình

Thông tin thủ tục hành chính Cấp Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa đối với phương tiện chưa khai thác đăng ký lần đầu - Thái Bình

Số hồ sơ: T-TBH-063627-TT
Cơ quan hành chính: Thái Bình
Lĩnh vực: Đăng ký phương tiện giao thông
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện, thành phố
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng công thương huyện, thành phố
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy đăng ký
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng