Thủ tục hành chính: Cấp Chứng chỉ định giá bất động sản - Cần Thơ

Thông tin thủ tục hành chính Cấp Chứng chỉ định giá bất động sản - Cần Thơ

Số hồ sơ: T-CTH-BS712
Cơ quan hành chính: Cần Thơ
Lĩnh vực: Kinh doanh bất động sản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng