Thủ tục hành chính: Cấp bản sao các giấy tờ hộ tịch từ Sổ hộ tịch - Thừa Thiên Huế

Thông tin thủ tục hành chính Cấp bản sao các giấy tờ hộ tịch từ Sổ hộ tịch - Thừa Thiên Huế

Số hồ sơ: T-TTH-BS222
Cơ quan hành chính: Thừa Thiên - Huế
Lĩnh vực: Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban Nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban Nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Giải quyết ngay trong ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ; ; nếu nhận hồ sơ sau 15 giờ thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo. Trong trường hợp cần xác minh thì thời hạn trên được kéo dài không quá 03 ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Bản sao giấy tờ hộ tịch.
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng