Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Bổ sung, sửa đổi hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ (trường hợp bổ sung ảnh trẻ em dưới 14 tuổi vào hộ chiếu của cha, mẹ hoặc người giám hộ) - TP Hồ Chí Minh

Thông tin thủ tục hành chính Bổ sung, sửa đổi hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ (trường hợp bổ sung ảnh trẻ em dưới 14 tuổi vào hộ chiếu của cha, mẹ hoặc người giám hộ) - TP Hồ Chí Minh

Số hồ sơ: T-HCM-026961-TT
Cơ quan hành chính: TP Hồ Chí Minh
Lĩnh vực: Ngoại giao-lãnh sự
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Ngoại giao
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Vụ Tổ chức Cán bộ (trường hợp đi công tác nhiệm kỳ tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài)
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng