Thủ tục hành chính: Bổ sung, Sổ đăng ký khai sinh và Giấy khai sinh của người con - Đắk Nông

Thông tin thủ tục hành chính Bổ sung, Sổ đăng ký khai sinh và Giấy khai sinh của người con - Đắk Nông

Số hồ sơ: T-DKN-011117-TT
Cơ quan hành chính: Đắk Nông
Lĩnh vực: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Tư pháp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 05 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Bổ sung vào bản chính giấy khai sinh và sổ đăng ký hộ tịch
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng