Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Bệnh án Giám định khả năng lao động (đối tượng khám tai nạn lao động lần đầu) - Kiên Giang

Thông tin thủ tục hành chính Bệnh án Giám định khả năng lao động (đối tượng khám tai nạn lao động lần đầu) - Kiên Giang

Số hồ sơ: T-KGI-128416-TT
Cơ quan hành chính: Kiên Giang
Lĩnh vực: Khám chữa bệnh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Hội đồng Giám định y khoa tỉnh Kiên Giang
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Giám định y khoa – Sở Y tế
Cơ quan phối hợp (nếu có): Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang; - Bảo Hiểm Xã Hội tỉnh Kiên Giang; Sở Lao động - Thương binh xã hội tỉnh Kiên Giang; Liên Đoàn Lao Động tỉnh Kiên Giang
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 30 ngày đối với ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: BBiên bản giám định khả năng lao động
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng