Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC

TCVN 1906 - 76

ĐAI ỐC SÁU CẠNH NHỎ (TINH) - KÍCH THƯỚC

Hexagon nuts with reduced width across flats (high precision) - Dimensions

TCVN 1906 - 76 được ban hành để thay thế cho TCVN 115 - 63

1. Kết cấu và kích thước của đai ốc phải theo những chỉ dẫn ở hình vẽ và bảng.

mm

Đường kính danh nghĩa của ren, d

8

10

12

(14)

16

(18)

20

(22)

24

(27)

30

36

42

48

Bước ren

lớn

1,25

1,5

1,75

2

2

2,5

2,5

2,5

3

3

3,5

4

4,5

5

nhỏ

1

1,25

1,25

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

2

2

2

3

3

3

S (sai lệch giới hạn theo B7)

12

14

17

19

22

24

27

30

32

36

41

50

60

70

D không nhỏ hơn

13,2

15,5

18,9

21,1

24,5

26,8

30,2

33,6

35,8

40,3

45,9

56,1

67,4

78,6

H (sai lệch giới hạn theo B8)

6,5

8

10

11

13

15

16

18

19

22

24

29

34

38

Độ lệch trục giới hạn của lỗ so với các cạnh

0,30

0,35

0,40

0,45

Chú thích: Không nên dùng những đai ốc có kích thước trong dấu ngoặc.

Ví dụ ký hiệu quy ước của đai ốc đường kính ren d = 12 mm, ren bước lớn, có miền dung sai 7H, cấp bền 5, không lớp phủ:

Đai ốc M12.5 TCVN 1906 - 76

Tương tự cho đai ốc ren bước lớn có miền dung sai 6H cấp bền 6 làm bằng thép A12, không lớp phủ:

Đai ốc M12. 6H. A TCVN 1906 - 76

Tương tự cho đai ốc ren bước nhỏ có miền dung sai 6H, cấp bền 12 làm bằng thép 40X, có lớp phủ 01 dày 6 mm:

Đai ốc M12 x 1,25 . 6H . 12 . 40X.016 TCVN 1906 - 76.

2. Ren theo TCVN 2248 - 77, miền dung sai 6H, hay 7H theo TCVN 1917 - 76

3. Theo sự thỏa thuận giữa khách hàng và cơ sở sản xuất cho phép chế tạo đai ốc có miền dung sai 4H5H, 6G và 7G.

4. Yêu cầu kỹ thuật theo TCVN 1916 - 76.

5. Khối lượng đai ốc cho trong phụ lục.

 

PHỤ LỤC

KHỐI LƯỢNG CỦA ĐAI ỐC THÉP CÓ REN BƯỚC LỚN

Đường kính danh nghĩa của ren d, mm

Khối lượng 1000 chiếc đai ốc, kg

8

4,070

10

6,256

12

10,350

14

15,100

16

24,020

18

31,980

20

43,330

22

60,480

24

71,170

27

102,500

30

151,400

36

277,300

42

754,700

48

764,500