Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

BỘ TƯ PHÁP
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 95P/4

Hà nội, ngày 01 tháng 08 năm 1946 

 

THÔNG TƯ

Bộ trưởng bộ Tư pháp kính gửi các ông Chánh nhất và Chưởng lý các tòa Thượng thẩm Hà nội, Huế

(Để thông tư các ông Chánh án, Dự thẩm, Biện lý và các nhân viên các tòa án )

Trong việc thi hành pháp luật, các thẩm phán phải lấy sự liêm chính làm đầu. Vì vậy, Bản bộ cần phải bài trừ triệt để nạn hối lộ, mối nguy hại lớn nhất trong công cuộc kiến thiết nền độc lập nước nhà. Muốn đạt được mục đích ấy, Bản bộ yêu cầu các ông cùng các nhân viên tòa án phải tuân theo những chỉ thị sau đây:

1. – Tại tòa án, trong các bàn giấy, cần niêm yết một vài khẩu hiệu cho dân sự biết:

a) Khi họ có việc đến tòa án, họ sử dụng một quyền của dân. Bổn phận một thẩm phán là bổn phận một con người công chức thường chứ không “ban ân tác huệ”,

Dân phải tôn trọng tòa án nhưng không sợ sệt.

b) Ngăn cấm nạn hối lộ, ngăn cấm những hành động của bọn “chạy việc” đơm đó, xui nguyên dục bị để làm kế sinh nhai.

c) Trừng phạt rất nặng những công chức nhận tiền hay đồ vật hối lộ và những người đã đưa tiền hay đồ vật để hối lộ.

2. – Ngoài việc tiếp dân sự liên can đến công việc tư pháp (như hỏi cung hay đối chất), nhân viên tư pháp không được tiếp khách trong bàn giấy, nói chuyện với đương sự hoặc thân nhân đương sự ở công đường hay các lối đi để chạy việc cho họ.

3. – Nên cho chỉ thị rằng: trong những hối lộ mà kẻ phạm là bất cứ  công chức một sở nào, các ông Chưởng lý và Biện lý phải buộc tội gắt gao và yêu cầu một hình phạt nặng nề để làm gương mẫu.

4. – Tuyệt đối cấm các thẩm phán và các nhân viên các tòa án không được nhận tiền, đồ vật tặng của các đương sự hay của thân nhân đương sự.

5. Những người nô bộc, thân thuộc, thê thiếp các nhân viên kể trên cũng tuyệt đối không nhận tiền hoặc đồ vật tặng của những người đương sự hay của thân nhân đương sự.

Các ông Chánh nhất và Chưởng lý đối với các thẩm phán đệ nhị cấp và nhân viên tòa thượng thẩm, các ông Chánh án và Biện lý đối với thẩm phán sơ cấp và nhân viên tóa án tỉnh, các ông thẩm phán sơ cấp đối với nhân viên thuộc quyền mình (lục sư, thư ký…) phải kiểm soát ráo riết sự liêm chính của họ, và nếu có chuyện hối lộ xảy ra, thì những nhân viên phụ trách kiểm soát, nếu xét thấy rằng các nhân viên này đã biết việc phạm pháp đó mà không chịu đem ra truy tố hay trình với cấp trên, sẽ cũng có thể bị trừng phạt về phương diện kỷ luật như kẻ phạm tội.

 

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP
Vũ Đình Hòe