Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 6588-NL

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 1957

 

THÔNG TƯ

GIẢI THÍCH CHI TIẾT THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 462-TTG NÓI Ở TRÊN

Kính gửi: Đồng gửi:

-Ủy ban Hành chính, Liên khu 3,4, Tả ngạn, Khu Hồng quảng, Thành Phố Hải Phòng
-Ủy ban Hành chính các tỉnh : Hải Ninh, Hải dương, Kiến an, Thái bình, Nam định, Ninh bình, Thanh hóa, Nghệ an và Hà tĩnh
-Các Bộ : Nông lâm, Tài chính, và Ban liên lạc nông dân toàn quốc

 

Tiếp theo nghị định số 462-TTg ngày 7-10-1957, quy định những vấn đề cần thiết để khuyến khích việc trồng cói, Thủ tướng phủ yêu cầu Ủy ban chú ý mấy điểm sau đây :

1) Việc sử dụng ruộng đất :

Ủy ban cần nghiên cứu lại công văn số 4435-NL ngày 22 tháng 6 năm 1957 của Thủ tướng phủ để hướng dẫn việc thi hành nghị định nói trên.

Ở những nơi đất nhiều mà người xin đất ít, nghị định không nói đến việc giao đất cho phú nông hoặc địa chủ, vì nói chung như thế dễ có sự hiểu lầm và sẽ không tránh khỏi tình trạng giao đất tràn lan. Nhưng, nếu có cá nhân phú nông hoặc cá nhân điạ chủ nào đó, trong thời gian đã qua chịu thi hành các chính sách thuế khóa, dân công, bán nông sản cho Mậu dịch,…và riêng địa chủ thì phải có thêm điều kiện chịu cải tạo lao động, thì có thể do Ủy ban và Nông hội xã xét, giao cho họ một ít đất để họ tự trồng cói, nếu nông dân tán thành.

Việc lấy đất đã trồng cói mà trong cải cách ruộng đất đã giao cho nông dân thu hoa lợi từng năm để giao lại cho hợp lý, cần chú ý giải thích cho nông dân hiểu, vì cần đảm bảo việc chăm bón và bảo vệ cói nên phải điều chỉnh cách giao và điều chỉnh như thế là có lợi cho những người được nhận đất.

2) Về thuế :

Thời hạn miễn giảm thuế nông nghiệp cho đất hoang, đất hóa quy định trong nghị định là từ một đến ba năm và chỗ đất đương trồng cói phải phá đi trồng lại cũng từ một đến năm năm, khác với điều lệ thuế nông nghiệp đã ban hành là không miễn giảm thuế cho đất trồng các loại hoa màu, kể cả cói phải phá đi để trồng lại và có miễn giảm từ ba đến năm năm cho đất hoang,đất hóa vì :

Về phá đất hoang, đất hóa ở vùng nước mặn phần nhiều nhẹ công hơn các vùng khác. Thời hạn miễn giảm tối thiểu phải ít hơn để áp dụng cho những vùng đó và như thế mới công bằng, hợp lý.

Về phá cói cũ trồng cói mới ở vùng mặn nặng công hơn phá các loại hoa màu khác nên phải có thời hạn miễn giảm thuế để khuyến khích trồng lại những ruộng cói đã già, cõi.

Ủy ban cần làm cho nông dân trồng cói thấy rõ chính sách công bằng, hợp lý và chiếu cố của Chính phủ trong vấn đề miễn giảm nói trên.

3) Yêu cầu các Ủy ban kịp thời phổ biến và giải thích nghị định nói trên để đẩy mạnh việc trồng cói ở vùng nước mặn, đồng thời có kế hoạch ngăn ngừa việc trồng cói trên những ruộng đã trồng lúa mà nông dân đôi nơi đã làm.

 

 

T.L THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG NÔNG LÂM – THỦY LỢI
THỦ TƯỚNG PHỦ
Trần Hữu Dực