Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 462-TC/VP

Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 1957 

 

THÔNG TƯ

VỀ VIỆC THANH TOÁN CÁC KHOẢN CHI PHÍ BẰNG HÓA ĐƠN

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Kính gửi:

Ông chủ tịch ủy ban hành chính các liên khu, khu tự trị, thành phố và các tỉnh trực thuộc trung ương

Để chống những thủ đoạn của công thương gia lợi dụng việc không cấp hóa đơn để lậu thuế, và để kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng kinh phí chống tham ô lãng phí, Bộ lưu ý các liên khu, khu, thành phố và tỉnh thi hành các thủ tục sau trong việc thanh toán các khoản chi:

Kể từ nay tất cả các khoản chi phí về mua hàng hóa, máy móc, đồ đạc, dụng cụ, nguyên vật liệu,v.v… từ 2.000đ sắp lên của các cơ quan, các ngành và các đoàn thể muốn được thanh toán bắt buộc phải có hóa đơn thống nhất phát hành của Sở Thuế trung ương, hoặc hóa đơn có dấu giáp lai của cơ quan Thuế (hóa đơn của các công doanh không có dấu giáp lai của cơ quan Thuế). Nếu khoản chi phí nào không có hóa đơn thì coi như không hợp lệ và không được thanh toán. Tuy nhiên đối với những món chi lặt vặt mà người nhận tiền là những nhà kinh doanh lặt vặt (như mướn thợ chữa khóa, sửa chữa và vá săm lốp xe đạp) thì có thể căn cứ vào biên nhận làm chứng từ để thanh toán.

Các liên khu, khu, thành phố và các tỉnh chỉ thị cho các bộ phận có trách nhiệm thanh toán thi hành đúng thủ tục này.

 

 

K.T. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG
Trịnh Văn Bính