Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

PHỦ THỦ TƯỚNG
 ******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 364-TTg

Hà Nội, ngày 13 tháng 08 năm 1957 

 

THÔNG TƯ

VỀ VIỆC ĐẶT MUA HÀNG Ở CÁC NHÀ SẢN XUẤT TƯ NHÂN

Theo báo cáo của Sở Công thương Hà Nội gửi cho Bộ Thương nghiệp cho biết rằng năm 1956 và nửa năm 1957, có một số cơ quan trung ương đặt mua hàng ở các nhà sản xuất tư nhân, không trao đổi ý kiến về giá cả với Sở Công thương Hà Nội, đã bị hớ giá và gây thiệt hại khá cho công quỹ, ảnh hưởng vật giá ở thị trường , như Bộ Giao thông bưu điện đặt mua hàng trăm triệu bạc về sơn cho hiệu Hồng Việt và hiệu khác, Bộ Y tế đặt mua trên 26 triệu đồng và các loại nút chai ở công ty Tự Lực.

Để tránh tình trạng tương tự có thể xảy ra, Thủ Tướng Phủ yêu cầu các Bộ, các cơ quan trung ương và địa phương từ nay nếu muốn đặt mua hàng, cần làm theo mấy nguyên tắc sau đây :

1) Các cơ quan đặt mua hàng gì trước hết phải mua của Mậu dịch quốc doanh và Mậu dịch phải bán với giá tương đương hoặc xê xích với giá thị trường. Trường hợp, Mậu dịch không có để bán, các cơ quan sẽ đặt mua ở nơi khác.

2) Một khi đặt mua hàng ở nơi khác, cơ quan phải thống nhất giá cả với Sở hoặc Ty Công thương địa phương trước khi ký kết hợp đồng với nhà sản xuất.

3) Đối với những hợp đồng đã ký trước khi ra thông tư này, cơ quan sẽ cùng Sở hoặc Ty Công địa phương xét lại giá cả và nếu thấy cần điều chỉnh thì phải điều chỉnh trên tinh thần thương lượng dân chủ với nhà sản xuất để đỡ thiệt cho công quỹ.

4) Riêng đối với việc mua đồ sứ cách điện hạ thế sản xuất ở nội địa hiện nay do Bộ Công nghiệp phụ trách đặt mua ở các nhà sản xuất tư nhân ở các nơi, nhưng Bộ Công nghiệp cũng phải thống nhất giá cả với Bộ Thương Nghiệp.

   Nếu các Bộ, các cơ quan khác cần đặt mua các đồ sứ cách điện ấy, cần đến Cục Cung tiêu Bộ Công nghiệp để thống nhất kế hoạch đặt mua, tránh tình trạng đặt mua giành giật giữa các cơ quan và gây điều kiện đầu cơ ở thị trường.

5) Đề phòng mọi sự tham ô thông đồng có thể xảy ra trong việc đặt mua hàng ngoài Mậu dịch, đề nghị các Bộ, các cơ quan cần có trách nhiệm giám sát giá cả đặt mua, tránh tình trạnh khoán trắng cho cán bộ phụ trách trong mọi việc giao dịch với tư nhân có liên quan đến công quỹ.

 

 

T.U.Q THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG THƯƠNG MẠI –TÀI CHÍNH THỦ TƯỚNG PHỦ
Bùi Công Trừng