Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 31-TT/HCVX

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 1971

THÔNG TƯ

VỀ VIỆC THANH TOÁN TIỀN VÉ ĐI TÀU NHANH VÀ TÀU CÓ GIƯỜNGNẰM CHO CÁN BỘ, CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC NHÀ NƯỚC ĐI CÔNG TÁC, ĐI NGHỈ PHÉP, ĐI CHỮA BỆNH HOẶC THÔI VIỆC VỀ QUÊ QUÁN

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Hiện nay, ngoài những chuyến tàu thường, trên một số tuyến đường, Tổng cục Đường sắt và tổ chức thêm những chuyến tàu nhanh và những chuyến tàu đường dài có giường nằm, và tính tiền cước cao hơn giá cước tàu thường.

Để thuận tiện cho việc đi lại của cán bộ, công nhân viên chức Nhà nước trên các tuyến tàu nói trên, Bộ Tài chính quy định việc thanh toán tiền vé đi tàu nhanh và tàu có giường nằm như sau:

1. Tàu nhanh.

Tất cả các cán bộ, công nhân, viên chức có vé đi tàu nhanh (không phân biệt là đi công tác, đi nghỉ phép, đi khám bệnh chữa bệnh hay thôi việc đi về quê quán) đều được thanh toán tiền vé theo giá vé thực tế đã mua.

2. Tàu có giường nằm.

Trong điều kiện số giường nằm dành cho hành khách đi tài còn rất hạn chế, chưa thể đáp ứng được yêu cầu của cán bộ, công nhân, viên chức cùng đi trên một chuyến tàu có giường nằm, việc thanh toán tiền vé tàu có giường nằm chỉ giải quyết cho những đối tượng sau đây (không phân biệt trường hợp đi công tác, đi khám bệnh, chữa bệnh, đi nghỉ phép hoặc thôi việc đi về quê quán):

a) Cán bộ giữ chức vụ trưởng phó phòng Bộ và cán bộ có bậc lương từ chuyên viên 1 trở lên (bao gồm cả công nhân, viên chức ở các ngành, các cấp có mức lương tương đương chuyên viên 1);

b) Những người nhiều tuổi (50 tuổi trở lên);

c) Nữ công nhân viên có thai;

d) Công nhân, viên chức là thương binh từ loại 1 trở lên.

Việc xét đối tượng nói trên do thủ trưởng cơ quan, xí nghiệp quyết định và cấp dưới giới thiệu mua vé tàu. Giấy giới thiệu và vé tàu sẽ dùng làm chức từ để thanh toán.

Đối với các cán bộ, công nhân viên khác thì chỉ được thanh toán vé tàu có giường nằm trong trường hợp đi khám bệnh, chữa bệnh.

Thông tư này thi hành kể từ ngày ban hành và không đặt vấn đề tính toán lại đối với những trường hợp đã thanh toán rồi.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thanh Sơn