Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 16/1999/TT-BTM

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 1999

THÔNG TƯ

CỦA BỘ THƯƠNG MẠI SỐ16/1999/TT-BTM NGÀY 15 THÁNG 6 NĂM 1999 HƯỚNG DẪN ĐIỀU KIỆN MUA BÁN, VẬN CHUYỂN THỰC PHẨM TƯƠI SỐNG VÀ CHẾ BIẾN

Thi hành Nghị định 11/1999/ NĐ-CP ngày 03- 3- 1999 của Chính phủ về hàng hoá cấm lưu thông, dịch vụ thương mại cấm thực hiện; hàng hoá, dịch vụ thương mại hạn chế kinh doanh, kinh doanh có điều kiện, sau khi trao đổi thống nhất với Bộ Nông nghiệp - Phát triển nông thôn và các Bộ có liên quan, Bộ Thương mại hướng dẫn điều kiện mua bán, vận chuyển thực phẩm tươi sống và chế biến như sau:

I. PHẠM VI ÁP DỤNG :

1. Thực phẩm tươi sống và chế biến áp dụng trong Thông tư này là các loại thực phẩm dùng cho người aưn có nguồn gốc từ gia súc, gia cầm, thuỷ hải sản tươi sống dưới dạng nguyên con hoặc sơ chế (đã pha lọc, làm sẵn...) và chế biến ở dạng bán thành phẩm hoặc thành phẩm.

2. Thương nhân mua bán, vận chuyển thực phẩm tươi sống hoặc chế biến phải có đủ các điều kiện và phải tuân thủ các quy định trong Thông tư này.

3. Các điều kiện kinh doanh dịch vụ giết mổ gia súc và cơ chế quản lý dịch vụ này thực hiện theo quy định tại Thông tư Liên Bộ số 05/LB-TT ngày 24/5/1997 của Bộ Thương mại - Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

II. ĐIỀU KIỆN MUA BÁN, VẬN CHUYỂN THỰC PHẨM TƯƠI SỐNG VÀ CHẾ BIẾN

Thương nhân mua bán, vận chuyển thực phẩm tươi sống và chế biến phải có đủ 4 Điều kiện sau:

1. Điều kiện về chủ thể kinh doanh :

Là thương nhân có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, trong đó có đăng ký kinh doanh mua bán hoặc dịch vụ vận chuyển thực phẩm tươi sống và chế biến.

2. Điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật và trang thiết bị :

2.1- Yêu cầu về địa điểm kinh doanh :

- Có địa điểm kinh doanh ổn định, phù hợp với sự sắp xếp mạng lưới kinh doanh chung của địa phương.

- Điểm mua bán phải xa khu vệ sinh công cộng, bãi chứa rác thải, nơi sản xuất có nhiều bụi và bệnh viện ít nhất 50 mét.

2.2- Yêu cầu tối thiểu về cơ sở vật chất và trang thiết bị :

- Thương nhân kinh doanh mua bán thực phẩm phải có đủ các dụng cụ cần thiết như : cân đã qua kiểm định; thùng, khay chứa đựng; bàn (quầy, sạp); dao, thớt... Đối với nơi chế biến và kinh doanh thực phẩm chế biến phải có các phương tiện cần thiết để chế biến, bảo quản, dụng cụ che đậy bảo đảm vệ sinh, chất lượng thực phẩm sau khi chế biến.

- Thương nhân làm dịch vụ vận chuyển phải có những phương tiện vận chuyển thích hợp, bảo đảm an toàn và chất lượng sản phẩm khi vận chuyển.

3. Điều kiện về môi trường:

3.1- Phải có hệ thống thoát nước thải hợp vệ sinh.

3.2- Phải có thùng, sọt có nắp đậy kín để đựng rác, chất thải.

4. Điều kiện về sức khoẻ:

Người chế biến và bán hàng phải só sức khoẻ phù hợp với ngành nghề kinh doanh heo quy định của Bộ Y tế, không được mắc các bệnh truyền nhiễm và phải định kỳ khám sức khoẻ 12 tháng 1 lần.

III. CÁC QUI ĐỊNH PHẢI THỰC HIỆN KHI MUA BÁN, VẬN CHUYỂN HÀNG THỰC PHẨM TƯƠI SỐNG VÀ CHẾ BIẾN

1. Thịt gia súc tươi sống và chế biến được mua bán, vận chuyển trên thị trường phải có nguồn gốc từ các cơ sở giết mổ đã đăng ký kinh doanh và bảo đảm đủ điều kiện kinh doanh được các cơ quan thú y kiểm tra, đóng dấu kiểm soát giết mổ hoặc cấp giấy chứng nhận vệ sinh thú y.

Gia cầm, thuỷ hải sản ở dạng sống hoặc sơ chế (làm sẵn, cắt khúc...) mua bán, vận chuyển trên thị trường phải bảo đảm tươi và không có dịch bệnh.

2. Thịt gia súc, gia cầm tươi sống và các loại thực phẩm chế biến phải được bầy bán trên mặt bàn (quầy, sạp) cách mặt đất ít nhất là 0,80 mét. Bàn (quầy, sạp) phải có bể mặt phẳng, nhãn và phải làm bằng vật liệu không rỉ, không thấm nước, không thôi màu, bắt mùi, không có chất độc hại ảnh hưởng đến chất lượng thực phẩm, phải dễ làm vệ sinh, khử trùng; thùng, khay đựng thuỷ sản tươi sống không được rò rỉ để lọt nước và chất thải ra ngoài ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường.

Cấm mua bán các loại thực phẩm tươi sống và chế biến bị bệnh, ôi, thiu, ươn. Cấm các hành vi tiêm nước, bôi phẩm mầu công nghiệp và các hoá chất có độc tố vào sản phẩm .

Khi bán hàng phải mặc tạp dề, giữ vệ sinh cá nhân, móng tay phải cắt ngắn và giữ gìn sạch sẽ. Cấm bán các loại thực phẩm ở dạng tươi sống và chế biến chung trên một mặt bàn (quầy, sạp).

Người bán thực phẩm chín, thức ăn ngay ngoài việc chấp hành những điều kiện quy định trong Thông tư này còn phải thực hiện nghiêm chỉnh Thông tư 04/1998/TT-BYT ngày 23/3/1998 của Bộ Y tế về "Hướng dẫn thực hiện quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm trong kinh doanh, dịch vụ và phục vụ ăn uống".

3. Khi vận chuyển gia súc, gia cầm sống phải có dụng cụ che chắn chắc chắn. Sàn xe phải kín không để lọt các chất thải trên đường vận chuyển. Cấm chở gia súc, gia cầm sống trên cùng phương tiện chở hành khách và chở thịt, phụ phẩm, các sản phẩm chế biến lẫn với gia súc, gia cầm sống.

Cấm vận chuyển gia súc, gia cầm sống ở vùng có dịch bệnh sang vùng khác.

Khi vận chuyển thuỷ hải sản sống phải có các phương tiện chuyên dùng phù hợp, bảo đảm vệ sinh và chất lượng sản phẩm khi vận chuyển.

Thực phẩm ở các dạng chế biến khi vận chuyển phải được chứa đựng trong thùng hoặc bao gói, che đậy kín, bảo đảm vệ sinh thực phẩm và văn minh thương nghiệp .

Phương tiện vận chuyển và bao bì chứa đựng trong quá trình vận chuyển phải được cọ rửa, tẩy trùng khô ráo sạch sẽ trước và sau khi vận chuyển.

Quá trình vận chuyển phải tuân thủ điều lệ trật tự an toàn giao thông quy định tại Nghị định 36/CP và 39-40/CP ngày 29/5/1995 của Chính phủ .

IV. XỬ LÝ VI PHẠM VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thương nhân mua bán, vận chuyển thực phẩm tươi sống và chế biến phải chấp hành nghiêm chỉnh điều kiện quy định trong Thông tư này. Ai vi phạm tuỳ mức độ sẽ bị xử lý theo pháp lệnh xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

2. Sở Thương mại các tỉnh, thành phố phối hợp với Sở Y tế, Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn:

2.1- Sắp xếp, qui hoạch mạng lưới kinh doanh bảo đảm văn minh thương nghiệp, vệ sinh thực phẩm và môi trường.

2.2- Rà soát lại các quy định trước đây tại địa phương; đồng thời, tổ chức kiểm tra thường xuyên phát hiện, xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật.

3. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/1999. Bãi bỏ các quy định về buôn bán, vận chuyển lợn, trâu, bò tại Thông tư Liên Bộ Thương mại - Nông nghiệp số 05/LB-TT ngày 24/5/1997.

Lê Danh Vĩnh

(Đã ký)