Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ Y TẾ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 15-BYT/TT

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 1959 

 

THÔNG TƯ

VỀ VIỆC BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 16 NGÀY 17-4-1957 QUY ĐỊNH VỀ VIỆC XẾP CÁC THUỐC ĐỘC VÀO CÁC BẢNG A, B, C

Kính gửi:

- Uỷ ban Hành chính các khu, thành phố, tỉnh,
- Các Khu, Sở, Ty Y tế,
- Quốc doanh y dược phẩm,
- Xí nghiệp dược phẩm,
- Các bệnh viên trực thuộc trung ương,
- TrườngY, Dược khoa đại học,
- Trường Cán bộ y tế,
- Viện Vi trùng học.

 

Thông tư số 16 ngày 17-4-1957 của Bộ quy định một số thuốc độc thuộc bảng A, B, C sau khi đã pha chế loãng đến một nồng độ nhất định thì được miễn xếp vào bảng thuốc độc A, B, C.

Tới nay, Bộ nhận thấy cần ghi thêm vào bảng kê kèm theo Thông tư nói trên các dạng thuốc được miễn độc của tinh dầu giun (essence de chénopodium) cho nên bảng C được bổ sung như sau:

Một số thuốc A, B, C sau khi pha chế với liều lượng theo bảng kê sau đây được miễn thuộc về thuốc A, B, C.

Bảng C: Thêm:

Tên thuốc

Hình thức thuốc

Nồng độ của thuốc đã pha chế tính theo phần 100

Liều lượng của thuốc đã pha chế theo đơn vị gr

Tinh dầu giun essence de chénopodium

Các dạng pha chế để uống

2,5

0,25 và 0,50

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
Phạm Ngọc Thạch