Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 7001/TB-NHNN

Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2006 

 

 

THÔNG BÁO

PHÁT HÀNH TIỀN POLYMER MỆNH GIÁ 200.000 ĐỒNG VÀ 10.000 ĐỒNG MỚI

Thực hiện Quyết định số 1048/QĐ-TTg ngày 10/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ, từ ngày 30/8/2006, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát hành vào lưu thông đồng tiền mệnh giá 200.000 đồng và 10.000 đồng mới, in trên giấy nền Polymer.

1. Đồng tiền Polymer mệnh giá 200.000 đồng có những đặc điểm chính như sau:

- Kích thước: 148mm x 65mm.

- Giấy in: giấy nền Polymer.

- Màu sắc: nhìn tổng thể hoa văn trang trí và nội dung mặt trước, mặt sau màu đỏ nâu.

- Nội dung mặt trước: Dòng chữ “CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM”, Quốc huy, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, mệnh giá 200.000 đồng bằng chữ và số, hính trang trí hoa văn dân tộc và hoa văn lưới hiện đại.

- Nội dung mặt sau: Dòng chữ “NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM”, phong cảnh Vịnh Hạ Long, mệnh giá 200.000 đồng bằng chữ và số, hình trang trí hoa văn dân tộc và hoa văn lưới hiện đại.

2. Đồng tiền Polymer mệnh giá 10.000 đồng có những đặc điểm chính như sau:

- Kích thước:  132mm x 60mm.

- Giấy in: giấy nền Polymer.

- Màu sắc: nhìn tổng thể khung trang trí, nội dung mặt trước và mặt sau màu nâu đậm trên nền màu vàng xanh.

- Nội dung mặt trước: Dòng chữ “CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM”, Quốc huy, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, mệnh giá 10.000 đồng bằng chữ và số, hình trang trí hóa văn dân tộc và hoa văn lưới hiện đại.

- Nội dung mặt sau: Dòng chữ “NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM”, cảnh khai thác dầu khí, mệnh giá 10.000 đồng bằng chữ và số, hình trang trí hoa văn dân tộc và hoa văn lưới hiện đại.

Đồng tiền giấy coton 10.000 đồng hiện nay vẫn tiếp tục có giá trị lưu hành song song.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông báo để các cơ quan, đơn vị, tổ chức kinh tế xã hội, cá nhân trong và ngoài nước biết và sử dụng./.

 

 

THỐNG ĐỐC
 
Lê Đức Thúy