Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4404/TB-CNTT

Hà Nội, ngày 23 tháng 9 năm 2003

 

Kết luận của Bộ trưởng tại buổi làm việc 9/9/2003 về thương mại điện tử:

Ngày 9 tháng 9 năm 2003 Bộ trưởng Trương Đình Tuyển đã chủ trì cuộc họp về triển khai các hoạt động liên quan tới TMĐT. Tham gia cuộc họp có Thứ trưởng Lê Danh Vĩnh, đại diện Ban CNTT và TMĐT, Trung tâm Thông tin thương mại, Vụ xuất nhập khẩu và Vụ Chính sách thị trường trong nước.

Bộ trưởng đã kết luận như sau:

1. Ban CNTT và TMĐT có nhiệm vụ thẩm định tất cả các dự án, đề án, chương trình về công nghệ thông tin và thương mại điện tử của các đơn vị trong Bộ Thương mại sử dụng ngân sách nhà nước.

2. Ban CNTT và TMĐT tiếp tục xây dựng Cổng TMĐT của Bộ Thương mại, tận dụng kinh phí từ các dự án, đề án để nhanh chóng đưa Cổng TMĐT vào vận hành.

3. Trung tâm Thông tin thương mại tiếp tục thực hiện Dự án tổ chức triển khai và phát triển TMĐT theo Quyết định 95. Trung tâm cần hoàn thiện lại đề cương Dự án, đánh giá lại việc xây dựng khu nhà tại đường Hoàng Quốc Việt. Một phần kinh phí của Dự án chuyển sang Công TMĐT của Ban CNTT và TMĐT. Ban CNTT và TMĐT thẩm định nội dung Dự án này và báo cáo Bộ trưởng.

4. Trung tâm Thông tin thương mại cần nhanh chóng khai trương Trung tâm giao dịch TMĐT tại Bách hoá số 5 Nam Bộ và các trung tâm tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

5. TMĐT hiện đang phát triển rất mạnh mẽ. Các đơn vị trong Bộ đang triển khai các hoạt động liên quan đến ứng dụng TMĐT, CNTT cần nhanh chóng thực hiện tốt để hỗ trợ các doanh nghiệp và theo kịp tốc độ phát triển của TMĐT.

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
Trương Đình Tuyển