Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 223/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2007

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI  VỀ CÁC DỰ ÁN NGUỒN ĐIỆN SẼ ĐƯA VÀO VẬN HÀNH NĂM 2007-2008

Sau khi xem xét báo cáo của Đoàn kiểm tra các dự án nguồn điện dự kiến sẽ đưa vào vận hành cuối năm 2007-2008 do đồng chí Thái Phụng Nê, Phái viên của Thủ tướng Chính phủ dẫn đầu, Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Trong thời gian vừa qua, các chủ đầu tư, nhà thầu và địa phương liên quan đã có nhiều cố gắng để thực hiện các dự án nhằm đáp ứng tiến độ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong Quy hoạch điện VI. Một số dự án cơ bản đáp ứng tiến độ như: thủy điện Quảng Trị, nhiệt điện Nhơn Trạch I, nhiệt điện Sơn Động. Công tác giải phóng mặt bằng, di dân tái định cư đáp ứng tiến độ thi công trên công trường và tích nước hồ chứa.

Tuy nhiên, do các nguyên nhân như thiếu lực lượng thi công, cung cấp thiết bị không kịp thời, chậm cung cấp bản vẽ thi công và chậm xử lý thiết kế tại hiện trường, chậm giải ngân... nên một số dự án bị chậm nhiều so với tiến độ quy định. Công tác giải phóng mặt bằng, di dân tái định cư ở các dự án vẫn còn một số tồn tại. Việc thi công chậm tiến độ các dự án sẽ ảnh hưởng đến việc đáp ứng nhu cầu điện cho sản xuất và đời sống nhân dân, ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng kinh tế của đất nước.

2. Để đảm bảo tiến độ phát điện của các dự án, yêu cầu các chủ đầu tư, nhà thầu, các địa phương và các Bộ, ngành liên quan thực hiện tốt các kết luận và giải pháp của Đoàn công tác đã kết luận trong cuộc họp ở từng dự án; đồng thời tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

a) Các chủ đầu tư: Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam, Tổng công ty Sông Đà và các Công ty cổ phần nhiệt điện, thuỷ điện liên quan tăng cường công tác quản lý dự án, khẩn trương hoàn thành và phê duyệt Tổng dự toán; kiểm soát chặt chẽ và đôn đốc các nhà thầu cung cấp thiết bị công nghệ kịp thời và đồng bộ; chỉ đạo cung cấp đầy đủ và kịp thời bản vẽ thi công; đôn đốc thi công và chịu trách nhiệm thực hiện dự án đúng tiến độ đã đăng ký.

b) Các Tổ hợp nhà thầu: Tổng công ty Sông Đà, Tổng công ty Cơ điện, Xây dựng nông nghiệp-Thuỷ lợi, Tổng công ty Xây dựng hạ tầng (Licogi),... huy động đủ nhân lực, xe máy thi công, vật liệu, phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư tổ chức điều hành, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát quá trình thi công đáp ứng yêu cầu tiến độ, chất lượng, môi trường và an toàn lao động theo đúng quy định hiện hành.

c) Uỷ ban nhân dân các tỉnh có dự án: tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư hoàn thành công tác bồi thường, di dân tái định cư; đảm bảo sớm ổn định đời sống và phát triển sản xuất của nhân dân tái định cư.

d) Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội: xem xét giải quyết chế độ đặc thù cho người lao động đang làm việc tại các dự án thuỷ điện theo đề nghị của Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các nhà thầu và chủ đầu tư.

đ) Bộ Xây dựng: có văn bản hướng dẫn chi tiết việc giảm giá 5% giá trị dự toán đối với các công việc xây lắp khác nhau ở các dự án.

e) Bộ Giao thông vận tải: chỉ đạo khẩn trương thi công dự án Quốc lộ 7, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị thi công Dự án thuỷ điện Bản Vẽ; xem xét kết cấu và quy mô các đường giao thông tránh ngập và đường đến các khu tái định cư đảm bảo cấp đường sử dụng lâu dài;

Bộ Giao thông vận tải làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính về bổ sung nguồn vốn từ ngân sách cho các đường giao thông đến các khu tái định cư đảm bảo cấp đường sử dụng lâu dài;

g) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chủ động phối hợp với các địa phương thực hiện công tác khuyến nông cho nhân dân các vùng tái định cư ở các dự án.

h) Bộ Công Thương:

- Chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các chủ đầu tư đàm phán, sớm thoả thuận và ký hợp đồng mua bán điện;

- Thực hiện chức năng kiểm tra đôn đốc các chủ đầu tư thực hiện các dự án điện theo Quy hoạch điện VI, bao gồm cả các dự án BOT, IPP đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Hàng tháng báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tiến độ của các dự án; chủ động phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương liên quan giải quyết theo thẩm quyền vướng mắc của dự án, trường hợp vượt quá thẩm quyền, đề xuất giải pháp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, ngành, địa phương, các đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các PTTg CP;
- Các Bộ: Công Thương, XD, KH và ĐT, Tài chính,
NN và PTNT, Khoa học và Công nghệ,
Tài nguyên và Môi trường;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- UBND các tỉnh, TP: Hải Phòng, Quảng Ninh,
Tuyên Quang, Hà Giang, Bắc Kạn, Thanh Hoá,
Nghệ An, Quảng Trị, Quảng Nam, Phú Yên,
Gia Lai, Kon Tum, Đắc Lắk, Đắc Nông,
Lâm Đồng, Bình Phước, Đồng Nai;
- Các Tập đoàn: ĐLVN, DKVN, CN Than và KS VN;
- Các TCTy: Sông Đà, Lắp máy VN, XNK xây dựng,
Đầu tư phát triển hạ tầng, Xây dựng 4, Cơ điện-
xây dựng NN và TL, Xây dựng 47,
Phát triển đầu tư và KCN (IDICO);
- Đồng chí Thái Phụng Nê, Phái viên TTg CP;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
 Website CP, các Vụ: TH, NN, ĐP, KTTH. Vụ IV;
- Lưu: VT, CN (3); 57

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM




Văn Trọng Lý