Hệ thống pháp luật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 92/TB-TCHQ

Hà Nội, Ngày 06 tháng 01 năm 2016

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/07/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK (Chi nhánh tại thành phố Đà Nẵng) tại thông báo số 872/TB-PTPL ngày 16/12/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo:

- Thiết bị nạp và đo áp suất khí SF6 Siemens dùng cho máy ngắt điện tự động 550kV, 3 phase, 4000A, 63kA/3sec (mục 2 tờ khai).

- Thiết bị nạp và đo áp suất khí SF6 Siemens dùng cho máy ngắt điện tự động 550kV, 3 phase, 4000A, 63kA/3sec (mục 5 tờ khai).

2. Đơn vị xuất/nhập khẩu: Công ty cổ phần Telematic. Địa chỉ: phòng 206 nhà 21 Lý Nam Đế - Hoàn Kiếm - Hà Nội. Mã số thuế: 0101606975.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10064747255/A11 ngày 26/11/2015 đăng ký tại Chi cục Hải quan CK cảng Đà Nẵng - Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Bộ dụng cụ gồm đầu nối, ống dẫn đã gắn đầu nối và khối điều chỉnh tích hợp gồm van điều chỉnh, đồng hồ đo và van an toàn, dùng để nạp khí cho thiết bị đóng ngắt mạch điện có buồng dập hồ quang sử dụng khí SF6.

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Bộ dụng cụ gồm đầu nối, ống dẫn đã gắn đầu nối và khối điều chỉnh tích hợp gồm van điều chỉnh, đồng hồ đo và van an toàn, dùng để nạp khí cho thiết bị đóng ngắt mạch điện có buồng dập hồ quang sử dụng khí SF6.

thuộc nhóm 84.81 “Vòi, van và các thiết bị tương tự dùng cho đường ống, thân nồi hơi, bể chứa hay các loại tương tự, kể cả van giảm áp và van điều chỉnh bằng nhiệt”, phân nhóm 8481.80 - Loại khác, phân nhóm - - Loại khác, phân nhóm - - - Loại khác, phân nhóm - - - - Loại khác, mã số 8481.80.99 - - - - - Loại khác, tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 


Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Các Cục HQ tỉnh, TP (để t/hiện);
- Chi cục Hải quan CK Cảng Đà Nẵng
(Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng);
- Trung tâm PTPL HH XNK và Chi nhánh;
- Cty cổ phần Telematic (P206 nhà 21 Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm - Hà Nội)
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-M.Hương (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn
Dương Thái

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Thông báo 92/TB-TCHQ năm 2016 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là thiết bị đo áp suất khí SF6 Siemens do Tổng cục Hải quan ban hành

  • Số hiệu: 92/TB-TCHQ
  • Loại văn bản: Thông báo
  • Ngày ban hành: 06/01/2016
  • Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Người ký: Nguyễn Dương Thái
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Dữ liệu đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 06/01/2016
  • Tình trạng hiệu lực: Chưa xác định
Tải văn bản