Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 63/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2013

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA ĐỒNG CHÍ NGUYỄN XUÂN PHÚC, ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ, CHỦ TỊCH ỦY BAN QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG AIDS, PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN MA TÚY, MẠI DÂM, TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO 138/CP TẠI HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM, MA TÚY, MUA BÁN NGƯỜI

Ngày 25 tháng 01 năm 2013, tại Trung tâm Hội nghị quốc tế (số 11 Lê Hồng Phong, Hà Nội), đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm, Trưởng Ban Chỉ đạo 138/CP đã chủ trì Hội nghị trực tuyến của Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm, Ban Chỉ đạo 138/CP với Ban Chỉ đạo 138 của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai Chương trình phòng, chống tội phạm, ma túy, mua bán người. Tham dự Hội nghị tại Hà Nội có các thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm, Ban Chỉ đạo 138/CP; đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành, cơ quan liên quan ở Trung ương.

Sau khi nghe lãnh đạo Văn phòng Chính phủ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc sáp nhập Ban Chỉ đạo 130/CP và Ban Chỉ đạo 138/CP, lãnh đạo Bộ Công an trình bày tóm tắt nội dung 03 chương trình phòng, chống tội phạm, ma túy, mua bán người và ý kiến phát biểu của các đại biểu dự Hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm, Trưởng Ban Chỉ đạo 138/CP đã kết luận như sau:

1. Kết quả đạt được:

- Việc triển khai các chương trình phòng, chống tội phạm, ma túy, mua bán người đã đạt được những kết quả quan trọng, đặc biệt đã huy động được cả hệ thống chính trị, nâng cao nhận thức của cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và nhân dân trong công tác phòng, chống tội phạm, ma túy, mua bán người. Hiệu quả phòng ngừa tội phạm ở cơ sở có sự chuyển biến rõ nét thông qua nhiều mô hình tốt, cách làm hay từ địa bàn thành phố đến nông thôn, nhân dân tham gia ngày càng tích cực, hiệu quả hơn, điển hình như Hà Nội, Hải Phòng, thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đồng Nai, Quảng Ninh...

- Tình hình tội phạm, tệ nạn ma túy tuy vẫn còn diễn biến phức tạp nhưng từng bước được kiềm chế, một số loại tội phạm nghiêm trọng giảm; chất lượng công tác điều tra, xử lý tội phạm khá hơn; bóc gỡ được nhiều băng nhóm tội phạm, đường dây mua bán người, mua bán ma túy lớn; triệt xóa nhiều tụ điểm phức tạp về ma túy, hình sự.

- Hợp tác quốc tế về phòng, chống tội phạm, ma túy, mua bán người được tăng cường; hệ thống pháp luật trong lĩnh vực này ngày càng được hoàn thiện.

Những kết quả trên đã góp phần quan trọng đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường xã hội lành mạnh phục vụ đắc lực sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân:

- Tội phạm về trật tự xã hội mang tính chất bạo lực, hung hãn, manh động hơn, đối tượng phạm tội ngày càng trẻ hóa; các băng nhóm tội phạm sử dụng vũ khí nóng, cướp, cướp giật, đâm thuê, chém mướn, hoạt động cờ bạc, thanh toán, trả thù lẫn nhau gia tăng, gây tâm lý bất an, lo lắng trong nhân dân. Tội phạm môi trường, tội phạm về tham nhũng, lừa đảo, tội phạm mua bán người và tệ nạn ma túy vẫn diễn biến phức tạp.

- Công tác chuyển hóa địa bàn, phòng ngừa xã hội bước đầu thu được kết quả tích cực nhưng vẫn chưa bền vững, chưa đáp ứng yêu cầu như mong đợi.

Về nguyên nhân:

Những tồn tại, hạn chế nêu trên do nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân khách quan là do tình hình kinh tế - xã hội còn khó khăn. Nhưng nguyên nhân chủ quan là quan trọng, trong đó hệ thống chính trị chưa thực sự vào cuộc mạnh mẽ, sự vào cuộc của một số ban, ngành, đoàn thể nhiều nơi còn mang tính hình thức, nhiều người còn làm ngơ; công tác phối hợp của các Bộ, ngành, đoàn thể có nơi, có lúc chưa thường xuyên, chặt chẽ. Việc kiểm tra, phát hiện xử lý kịp thời tội phạm, tệ nạn xã hội để răn đe, giáo dục phòng ngừa chung ở một số địa phương còn hạn chế; một số cơ quan, đơn vị chưa làm tốt vai trò tham mưu, nòng cốt, có nơi, có lúc còn có biểu hiện làm ngơ, bao che, bảo kê tội phạm và tệ nạn xã hội.

3. Nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới:

Để giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh, trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy, mua bán người có hiệu quả, thời gian tới các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, Ủy ban nhân dân các địa phương cần tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt những công tác trọng tâm sau:

- Các Bộ, ngành, đoàn thể và thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm, Ban Chỉ đạo 138/CP nâng cao tinh thần trách nhiệm tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công trong các quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt các chương trình phòng, chống tội phạm, ma túy, mua bán người. Xác định cụ thể trách nhiệm của từng cá nhân thành viên Ủy ban Quốc gia và Ban Chỉ đạo theo chức năng, nhiệm vụ được phân công.

- Các lực lượng chuyên trách phòng, chống tội phạm, nhất là lực lượng Công an phát huy vai trò tham mưu, nòng cốt thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; chủ động nắm chắc và đánh giá được tình hình, thực hiện tốt các biện pháp công tác nghiệp vụ, tập trung đánh mạnh, đánh trúng, đánh liên tục tội phạm có tổ chức, sử dụng vũ khí nóng, tội phạm gây án nghiêm trọng, tội phạm đang nổi lên, tội phạm ma túy, mua bán người. Xây dựng lực lượng chuyên trách phòng, chống tội phạm thật sự trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đầu tư trang bị phương tiện, công cụ hỗ trợ phục vụ công tác, chiến đấu, đủ sức đấu tranh chống tội phạm, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, Công an trong công tác phòng, chống tội phạm, ma túy, mua bán người; phối hợp chặt chẽ các cơ quan tố tụng trong điều tra, truy tố, xét xử tội phạm và làm tốt công tác phòng ngừa vi phạm pháp luật.

- Thực hiện tốt 3 Chương trình nêu trên gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW, Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 37/2012/QH13 của Quốc hội, trọng tâm là huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, phát động toàn dân tham gia, lực lượng Công an làm nòng cốt trong công tác phòng, chống tội phạm; xác định rõ vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, Công an.

- Đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, nhất là lĩnh vực quản lý cư trú, quản lý người nước ngoài, xuất nhập cảnh, quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát vũ trang, tổ chức tốt công tác quản lý, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; quan tâm hoàn thiện cơ sở pháp lý phục vụ tốt công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, ma túy.

- Xã hội hóa công tác phòng, chống tội phạm, ma túy để huy động nguồn lực trong nhân dân; tranh thủ sự ủng hộ, hợp tác của các nước, các tổ chức quốc tế. Tập trung chỉ đạo tạo sự chuyển biến mạnh mẽ ở cơ sở, tổ chức lồng ghép việc thực hiện 3 Chương trình với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; chủ động trong việc bố trí kinh phí và sử dụng có hiệu quả kinh phí thực hiện các chương trình.

- Các đồng chí đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, phát huy vai trò của mình tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ, kiên trì các giải pháp phòng, chống tội phạm, ma túy đã đề ra, thực hiện cho được các mục tiêu của chương trình, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

- Các địa phương mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp quyết liệt tội phạm nhân dịp tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013, tập trung lực lượng, giữ gìn an ninh, trật tự, không để lưu manh, côn đồ lộng hành, đảm bảo cho nhân dân đón tết bình yên, an toàn.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, phối hợp thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trực Ban Bí thư (để b/c);
- TTg, các PTTg (để báo cáo);
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Các Bộ, ngành thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, tệ nạn ma túy, mại dâm và Ban Chỉ đạo 138/CP;
- Thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, tệ nạn ma túy, mại dâm và Ban Chỉ đạo 138/CP;
- Thường trực tỉnh ủy, thành ủy và UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Tổng cục VI (Bộ Công an);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, V.I, V.III, PL, KTN, KTTH, KGVX, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, NC (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Quang Thắng