Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3259/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2018

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/06/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Chi cục Kiểm định Hải quan 2 tại Thông báo số 3677/TB-KĐ2 ngày 19/12/2017 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Si rô vỏ cam xanh (mục 12 Tờ khai)

2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu: Công ty cổ phần sản xuất thương mại và xây dựng Long Giang; địa chỉ: số 11, ngõ 355, đường Thụy Khuê, P. Bưởi, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội; MST: 0101546814.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10160316531/A11 ngày 13/9/2017 đăng ký tại Chi cục HQ CK cảng Hải Phòng KV 3 - Cục Hải quan TP.Hải Phòng.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa:

Chế phẩm thực phẩm không chứa cồn, dạng xirô có thành phần chính đi từ xirô, màu thực phẩm, chiết xuất hương cam tự nhiên. Thường dùng để chế biến đồ uống. Cách dùng: Cho 30 ml xirô vào 1 ly nước lọc đá, khuấy đều trước khi uống.

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Chế phẩm thực phẩm không chứa cồn, dạng xirô có thành phần chính đi từ xirô, màu thực phẩm, chiết xuất hương cam tự nhiên. Thường dùng để chế biến đồ uống. Cách dùng: Cho 30 ml xirô vào 1 ly nước lọc đá, khuấy đều trước khi uống.

thuộc nhóm 21.06 “Các chế phẩm thực phẩm chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác”, phân nhóm 2106.90 “- Loại khác”, phân nhóm “- - Các chế phẩm không chứa cồn được sử dụng để chế biến hoặc sản xuất đồ uống”, mã số 2106.90.59 “- - - Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam./.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 


Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Các Cục HQ tỉnh, TP (để t/hiện);
- Chi cục HQ CK cảng Hải Phòng KV 3 - Cục Hải quan TP. Hải Phòng;
- Cục Kiểm định Hải quan và các Chi Cục trực thuộc (để t/hiện);
- Công ty cổ phần sản xuất thương mại và xây dựng Long Giang (đ/c: số 11, ngõ 355, đường Thụy Khuê, P. Bưởi, Q. Tây Hồ TP. Hà Nội);
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Đương (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái