Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 302/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2020

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN XUÂN PHÚC TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI BAN QUẢN LÝ LĂNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ CÔNG TÁC TU BỔ ĐỊNH KỲ CÔNG TRÌNH LĂNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH NĂM 2020

Ngày 14 tháng 8 năm 2020, tại Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã làm việc với lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (Ban Quản lý Lăng) về kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và công tác tu bổ định kỳ Công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 2020. Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Quốc phòng, Công an, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nội vụ, Văn phòng Chính phủ, đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính.

Sau khi nghe đại diện Lãnh đạo Ban Quản lý Lăng báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và công tác tu bổ định kỳ Công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 2020 và ý kiến các cơ quan tham dự, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc kết luận như sau:

1. Sáu tháng đầu năm 2020, dịch bệnh Covid-19 xảy ra ở nước ta và diễn biến có nhiều phức tạp, tác động trực tiếp đến việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong Chương trình công tác năm 2020. Ban Quản lý Lăng đã nỗ lực vừa triển khai các biện pháp phòng, chống dịch vừa tích cực hoàn thành nhiệm vụ được giao trên các lĩnh vực: Kịp thời báo cáo để điều chỉnh kế hoạch và chương trình tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ, đón tiếp nhân dân và du khách đến viếng Bác phù hợp với các giai đoạn phòng chống dịch Covid-19. Tổ chức trang trọng, hiệu quả chuỗi sự kiện văn hóa - nghệ thuật Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc và 50 năm Ngày mất của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tổng kết 50 năm thực hiện nhiệm vụ gìn giữ thi hài Bác. Duy trì nghiêm quy định về bảo đảm an ninh và công tác kiểm tra, giám sát an ninh khu vực Lăng và Quảng trường Ba Đình cả trong và ngoài giờ tổ chức lễ viếng; bảo đảm không gian văn hóa vui tươi, an toàn phục vụ người dân và du khách.

Thủ tướng Chính phủ biểu dương tập thể cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ Ban Quản lý Lăng mà đứng đầu là đồng chí Tư lệnh, Quyền Trưởng ban, trong bối cảnh vừa bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng, chống dịch Covid-19 cho nhân dân, du khách, vừa duy trì tổ chức các sinh hoạt văn hóa - chính trị, nhất là hoạt động dâng hương viếng Bác, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ bảo đảm chu đáo, trang nghiêm, long trọng, đã chủ động khắc phục khó khăn, phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ, hiệp đồng chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị triển khai hoàn thành đúng Kế hoạch công tác Tu bổ định kỳ.

Đáng chú ý, đã vận hành hiệu quả, tiết kiệm hệ thống thiết bị kỹ thuật công trình Lăng, điều chỉnh kế hoạch đón tiếp, phục vụ nhân dân và du khách đến dâng hương tưởng niệm Bác, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ, tham quan khu vực Quảng trường Ba Đình an toàn, phù hợp với diễn biến của dịch bệnh, không để xẩy ra sơ xuất. Đặc biệt đánh giá cao các nhiệm vụ y tế, làm thuốc lớn giữ gìn thi hài Bác ở trạng thái tốt nhất tiếp tục được triển khai an toàn, đúng quy trình, nhất là trong bối cảnh không có được sự phối hợp, hỗ trợ từ phía chuyên gia Liên bang Nga.

Thủ tướng Chính phủ cũng ghi nhận, biểu dương tập thể Lãnh đạo Ban, đội ngũ cán bộ kỹ thuật và công nhân Việt Nam đã hoàn thành hợp đồng chuyển giao công nghệ Dự án VN01 với các đối tác Liên bang Nga; phối hợp tổ chức sản xuất lô sản phẩm vải tráng cao su đầu tiên đủ tiêu chuẩn phục vụ công tác y tế.

2. Thời gian tới, Ban Quản lý Lăng và các cơ quan liên quan cần thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

a) Chủ động nêu cao tinh thần cảnh giác, tăng cường phối hợp hiệp đồng chặt chẽ, đoàn kết, sáng tạo thực hiện và hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ bảo đảm phòng chống dịch bệnh, phòng vệ từ xa, kiểm tra, kiểm soát tốt an ninh nhằm bảo vệ tuyệt đối an toàn khu Trung tâm hành chính - chính trị đặc biệt Ba Đình, công trình Lăng, nhất là việc giữ gìn lâu dài, tuyệt đối an toàn thi hài Bác trong tình hình mới - nhiệm vụ chính trị đặc biệt, vinh dự do Đảng, Nhà nước và nhân dân giao;

b) Thực hiện nghiêm, hiệu quả, đúng quy định các nghi lễ tiêu binh danh dự, chào cờ hàng ngày trước Lăng. Đổi mới chặt chẽ công tác phối hợp tuyên truyền, tổ chức đón tiếp các đoàn khách đến dâng hương tưởng niệm Bác tại Khu vực Lăng. Tuyệt đối không được để sơ xuất, chủ quan, lơ là, đề cao cảnh giác trong thực hiện các biện pháp phòng chống dịch;

c) Làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bồi dưỡng về phẩm chất cách mạng, bản lĩnh chính trị, khả năng nắm bắt và xử lý tốt diễn biến tư tưởng của cán bộ, chiến sỹ, toàn đơn vị nêu cao tinh thần sẵn sàng chiến đấu, ứng phó trong mọi tình huống xảy ra...;

d) Xây dựng chiến lược, kế hoạch với những bước đi phù hợp để đổi mới mô hình quản lý, bảo đảm quản lý kinh tế tài chính chặt chẽ, minh bạch, hiệu quả hơn, bao gồm cả chi thường xuyên và trong quản lý các hoạt động đầu tư, xây dựng cơ bản theo đúng quy định của pháp luật;

đ) Nâng cao hiệu quả của công tác nghiên cứu khoa học, nhất là việc ứng dụng công nghệ cao, công nghệ số trong thực hiện nhiệm vụ giữ gìn tuyệt đối an toàn, lâu dài thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh;

e) Khẩn trương triển khai theo đúng kế hoạch các nhiệm vụ đã được Thủ tướng Chính phủ giao, gồm: (i) Dự án Cải tạo, nâng cấp Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ; (ii) Dự án Xây dựng hệ thống kè sạt lở sông Đà khu vực khu di tích K9; (iii) Dự án Xây dựng khu vệ sinh ngầm phía Nam Quảng trường Ba Đình và (iv) Phương án quản lý, sử dụng đường Bắc Sơn.

3. Về các kiến nghị, đề xuất của Ban Quản lý Lăng tại Báo cáo số 1130/BC-BQLL ngày 13 tháng 8 năm 2020:

a) Xây dựng kế hoạch hợp tác nghiên cứu khoa học giai đoạn 2021 - 2025 với Viện Nghiên cứu khoa học dược liệu và tinh dầu Liên bang Nga

Đồng ý về nguyên tắc việc tiếp tục triển khai kế hoạch hợp tác với phía Liên bang Nga trong thực hiện nhiệm vụ y tế giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Yêu cầu Ban Quản lý Lăng xác định các nội dung hợp tác, trao đổi thống nhất với phía Bạn, đàm phán, ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2021 - 2025 theo thẩm quyền và quy định hiện hành.

Trước mắt, đồng ý tiếp tục thực hiện nội dung hợp tác nghiên cứu khoa học của năm 2021 theo các nội dung đã ký kết của giai đoạn 2016 - 2020.

b) Triển khai hệ thống kiểm soát tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ (UAV)

Giao Ban Quản lý Lăng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng phương án kiểm soát chặt chẽ, nhiều vòng, nhiều lớp, báo cáo Bộ Quốc phòng, Bộ Công an để trình Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch trang bị hệ thống kiểm soát UAV để tăng cường khả năng bảo đảm an ninh trên không tại khu vực.

c) Về chế độ phụ cấp đặc thù đối với cán bộ, chiến sỹ, công chức, viên chức và người lao động trong Ban Quản lý Lăng

Giao Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và cơ quan liên quan nghiên cứu đề xuất về các chế độ phụ cấp đặc thù cho các lực lượng trong Ban Quản lý Lăng (đang thực hiện theo Quyết định số 28/2013/QĐ-TTg ngày 19 tháng 5 năm 2013) khi xây dựng chế độ tiền lương mới, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

d) Về tổ chức các hoạt động dịch vụ để phục vụ nhân dân và du khách tại khu vực Lăng và Khu Di tích K9

Đồng ý về nguyên tắc việc Ban Quản lý Lăng thực hiện các hoạt động dịch vụ phục vụ nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Giao Ban Quản lý Lăng chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng phương án tổ chức các hoạt động dịch vụ, việc quản lý, sử dụng các nguồn thu bảo đảm chặt chẽ, minh bạch, công khai, đúng pháp luật; báo cáo Bộ Quốc phòng trước khi trình Thủ tướng Chính phủ.

Trước mắt, đồng ý tiếp tục thực hiện tổ chức các hoạt động dịch vụ theo ý kiến chỉ đạo tại văn bản số 2800/VPCP-KGVX ngày 29 tháng 4 năm 2009.

đ) Về việc công nhận Khu Di tích K9 là Di tích Quốc gia đặc biệt

Giao Ban Quản lý Lăng chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội hoàn thiện Hồ sơ khoa học của di tích, gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì thẩm định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định theo đúng quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

e) Về việc kiện toàn Hội đồng Khoa học cấp Nhà nước về giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh

Giao Ban Quản lý Lăng chủ động làm việc với các bộ, cơ quan liên quan đề xuất thành viên tham gia Hội đồng, nhất là thành viên giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng (thay thế các thành viên Hội đồng đã nghỉ hưu theo chế độ và sức khỏe yếu); báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

g) Về bảo đảm kinh phí sản xuất, cung cấp vải cao su và bộ quần áo đặc biệt phục vụ nhiệm vụ y tế

Bộ Quốc phòng quyết định theo thẩm quyền việc giao nhiệm vụ và bảo đảm kinh phí cho sản xuất, cung cấp vải cao su và bộ quần áo đặc biệt phục vụ nhiệm vụ y tế của Ban Quản lý Lăng theo kế hoạch hằng năm.

4. Đồng ý với đề nghị của Ban Quản lý Lăng về việc tiếp tục mở cửa Lăng trở lại để đón tiếp, phục vụ nhân dân và khách quốc tế đến viếng Bác và tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ. Trong quá trình tổ chức cần lưu ý bảo đảm an toàn, đúng quy trình, phù hợp với từng cấp độ phòng, chống dịch Covid-19.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./

 


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Các Bộ: QP, CA, KHĐT, TC, XD, NV, VHTTDL;
- Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN, Báo Nhân dân;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội;
- Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, CN, KTTH, NC;
- Lưu: VT, KGVX (3b).đdt

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Cao Huy