Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 24/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2012

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN XUÂN PHÚC TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO TỈNH YÊN BÁI

Ngày 13 tháng 01 năm 2012, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thăm và làm việc tại tỉnh Yên Bái. Cùng đi với Phó Thủ tướng có đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Tài chính, Công an, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội và một số đề nghị của Tỉnh, ý kiến bổ sung của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và của lãnh đạo các Bộ, cơ quan, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, đánh giá cao nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Yên Bái và những kết quả đã đạt được trên nhiều lĩnh vực: Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 13,5% trong đó: nông, lâm nghiệp tăng 5,16%; công nghiệp - xây dựng tăng 18,74%; dịch vụ 13,85%; thu nhập bình quân đầu người đạt 13,5 triệu đồng; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; Tỉnh đã chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiên túc Nghị quyết 11/2011/NQ-CP của Chính phủ, huy động và sử dụng tốt mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, gắn với xóa đói, giảm nghèo và phát triển bền vững; thu ngân sách vượt 17% so với năm 2010; tỷ lệ che phủ rừng đạt 59%.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục và chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm chú trọng và có bước tiến bộ; đời sống nhân dân được cải thiện; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; công tác cải cách hành chính và phòng, chống tham nhũng, xây dựng hệ thống chính trị, cải thiện môi trường đầu tư tiếp tục được đẩy mạnh; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

II. NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI

Về cơ bản thống nhất với mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 mà Tỉnh đã đề ra; nhấn mạnh thêm một số điểm:

1. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2012 và Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ. Trước mắt, tập trung chỉ đạo để hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra của năm 2012 với tốc độ tăng trưởng trên 13,5%. Thực hiện đồng bộ các giải pháp để kiềm chế làm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm an sinh xã hội. Trong đó, tập trung tháo gỡ khó khăn, duy trì sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, du lịch, kiểm soát chặt chẽ giá cả, hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh.

2. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp và bảo vệ phát triển rừng, nhất là giống, quy trình sản xuất, canh tác gắn với công nghiệp chế biến để nâng cao hiệu quả kinh tế rừng. Tỉnh cần rà soát, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế về cây công nghiệp, khai thác khoáng sản, thủy điện vừa và nhỏ, xi măng, dịch vụ, du lịch,... Tăng cường quản lý tài nguyên khoáng sản gắn với bảo vệ môi trường.

3. Thực hiện tốt công tác xóa đói giảm nghèo để giảm tỷ lệ hộ nghèo nhanh và bền vững; triển khai có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội; nâng cao dân trí ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đẩy mạnh việc triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới.

4. Tiếp tục làm tốt công tác cải cách hành chính; chủ động phòng, chống tội phạm, không để xuất hiện tội phạm mới, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Phòng chống tội phạm có tổ chức, giảm tai nạn giao thông, không để xảy ra đốt pháo nổ trên địa bàn; chăm lo các đối tượng chính sách, hộ nghèo đảm bảo mọi người, mọi nhà đều có tết năm 2012 Nhâm Thìn.

III. VỀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CỦA TỈNH

1. Về ban hành Nghị quyết mới thay thế Nghị quyết 37-NQ/TW của Bộ Chính trị: Ban Chỉ đạo Tây Bắc sớm hoàn thiện báo cáo tổng kết Nghị quyết 37-NQ/TW về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2010 để trình Bộ Chính trị xem xét, quyết định.

2. Về việc nâng định mức hỗ trợ bảo vệ rừng: giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, nghiên cứu xử lý chung cho các địa phương, trong đó có tỉnh Yên Bái, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

3. Về nâng mức hỗ trợ đầu tư khu công nghiệp: Tỉnh thực hiện theo Quyết định số 43/2009/QĐ-TTg ngày 19 tháng 3 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ, trước mắt Tỉnh cần tập trung triển khai lấp đầy các khu công nghiệp hiện có; việc sửa đổi Quyết định trên Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, đề xuất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ/

4. Về việc thành lập phân hiệu của Trường Đại học Thái Nguyên đặt tại Yên Bái: Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét hướng dẫn Tỉnh hoàn tất các thủ tục theo quy định, trình Thủ tướng Chính phủ.

5. Về đề án xây dựng, nâng cấp hạ tầng thành phố Yên Bái: Bộ Xây dựng làm việc cụ thể với Tỉnh để xem xét, hướng dẫn Tỉnh hoàn tất hồ sơ đề án theo quy định trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

6. Về hỗ trợ đầu tư xây dựng một số công trình, dự án: Đường tránh ngập thành phố Yên Bái (đoạn nối Trung tâm Km 5 với Quốc lộ 32C); đường tránh ngập huyện Văn Chấn; đường từ xã Nậm Khắt, huyện Mù Cang Chải đến xã Túc Đán, huyện Trạm Tấu; đường đê chống ngập và phục vụ cứu hộ, cứu nạn Yên Bái - Trấn Yên: Tỉnh chủ động rà soát, sắp xếp thứ tự ưu tiên để thực hiện các dự án trên theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2012 của Chính phủ và Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ; trước mắt, Tỉnh sử dụng ngân sách đã được phân bổ năm 2012 để thực hiện. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính căn cứ vào khả năng cân đối ngân sách nhà nước hàng năm, đề xuất báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

7. Về Đề án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp bệnh viện đa khoa huyện và bệnh viện đa khoa khu vực liên huyện: Tỉnh làm việc cụ thể với Bộ Y tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư để xem xét, xử lý. Nếu vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

8. Về hỗ trợ gạo cứu đói trong dịp tết Nhâm Thìn và đói giáp hạt đầu năm 2012: đồng ý về chủ trương, Bộ Tài chính, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái và các Bộ, ngành liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các PTTg CP;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Công Thương, Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Y tế, Lao động, Thương binh và XH;
- Ban Chỉ đạo Tây Bắc;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Yên Bái;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT,
- Các Vụ: TH, KTTH, TKBT, KTN, KGVX;
Lưu: VT, ĐP (6) Thg. 40

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý