Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 227/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2014

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG VŨ ĐỨC ĐAM, TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO NHÀ NƯỚC VỀ DU LỊCH TẠI CUỘC HỌP BAN CHỈ ĐẠO NGÀY 30 THÁNG 5 NĂM 2014.

Ngày 30 tháng 5 năm 2014, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch. Tham dự cuộc họp có các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo, đại diện lãnh đạo các Bộ: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngoại giao, Công an, Quốc phòng, Y tế, Công Thương, Giao thông vận tải, Giáo dục và Đào tạo, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông và Văn phòng Chính phủ; đại diện lãnh đạo Đài Truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Tổng công ty Hàng không Việt Nam, đại diện một số Hiệp hội ngành nghề du lịch; đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Trưởng Ban Chỉ đạo phát triển du lịch của 18 tỉnh, thành phố.

Sau khi nghe Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo tình hình hoạt động của ngành Du lịch thời gian qua và ý kiến của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch kết luận như sau:

1. Đánh giá cao sự cố gắng của ngành du lịch cùng các Bộ, ngành, địa phương và cộng đồng các doanh nghiệp đã nỗ lực vượt qua khó khăn, tập trung cải thiện môi trường và phát triển du lịch, tăng cường xây dựng sản phẩm, quảng bá điểm đến, liên kết, phối hợp ở các cấp độ, góp phần duy trì tăng trưởng liên tục về lượng khách và tổng doanh thu du lịch. Tuy nhiên, trước tác động của tình hình căng thẳng tại Biển Đông, ngành du lịch đang và có nguy cơ chịu ảnh hưởng nặng nề, cần có chương trình tổng thể ứng phó phù hợp, kịp thời.

2. Thống nhất ban hành Kế hoạch công tác năm 2014 của Ban Chỉ đạo nhà nước về du lịch, với Chủ đề công tác năm 2014 là “Tăng cường giải pháp liên ngành thu hút khách du lịch”.

3. Để hỗ trợ, thúc đẩy du lịch phát triển, ứng phó với tình hình hiện nay, Ban Chỉ đạo nhà nước về du lịch thống nhất ban hành Kế hoạch chỉ đạo phối hợp triển khai một số giải pháp cấp bách về thông tin, xúc tiến du lịch tại một số thị trường trọng điểm để thu hút khách du lịch, giao các Bộ, ngành, địa phương khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ, như sau:

a) Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch:

- Chủ trì đôn đốc hướng dẫn các địa phương thành lập, kiện toàn, ban hành quy chế huy động của Ban Chỉ đạo phát triển du lịch địa phương trên cơ sở quy chế mẫu do Bộ Văn hóa, Thể thao vào Du lịch ban hành, tổ chức hoạt động có nề nếp Ban Chỉ đạo phát triển du lịch các địa phương; phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xem xét giải quyết đề xuất, kiến nghị của các địa phương; báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo nhà nước về du lịch kết quả trước ngày 30 tháng 10 năm 2014;

- Chủ trì xây dựng mẫu báo cáo tình hình hoạt động du lịch bảo đảm thiết thực, thuận tiện trong thực hiện và hướng dẫn các địa phương thực hiện;

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương sơ kết 06 tháng thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước về môi trường du lịch, bảo đảm an ninh, an toàn cho khách du lịch;

- Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động và giải pháp tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn, cải thiện môi trường du lịch năm 2014 với mục tiêu hướng tới Du lịch Việt Nam: An toàn - Thân thiện - Chất lượng;

- Tập trung triển khai một số giải pháp cấp bách về truyền thông, xúc tiến du lịch tại một số thị trường trọng điểm để thu hút khách du lịch;

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ tổng hợp, hoàn thiện trình Chính phủ xem xét ban hành Nghị quyết của Chính phủ về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch Việt Nam trong tình hình mới.

b) Bộ Ngoại giao:

- Hướng dẫn các cơ quan ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài tổ chức chiến dịch thông tin kịp thời về tình hình ở Việt Nam;

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và các Bộ ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất Thủ tướng Chính phủ xem xét việc miễn và kéo dài thời gian miễn thị thực cho công dân một số nước; đẩy mạnh việc thực hiện cấp thị thực tại chỗ tại các cửa khẩu quốc tế đường không, đường bộ và đường biển.

c) Bộ Tài chính có trách nhiệm:

- Khẩn trương cấp kinh phí cho hoạt động xúc tiến du lịch theo kế hoạch năm 2014;

- Điều chỉnh chuyển nguồn kinh phí cho các hoạt động chưa cấp thiết từ Chương trình hành động quốc gia về du lịch và Chương trình xúc tiến du lịch quốc gia năm 2014 để tập trung cho việc bổ sung thêm các hoạt động xúc tiến du lịch Việt Nam tại các thị trường trọng điểm;

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp du lịch đẩy mạnh các hoạt động kích cầu du lịch, đặc biệt là kích cầu du lịch nội địa.

d) Bộ Giao thông vận tải:

Chỉ đạo Tổng Công ty Hàng không Việt Nam và các hãng hàng không nghiên cứu có chính sách ưu đãi về miễn, giảm giá vé máy bay theo đối tượng khách hàng, chặng bay phù hợp để thúc đẩy thu hút khách du lịch từ các thị trường khách quốc tế và thu hút khách du lịch nội địa.

đ) Bộ Công an:

Chỉ đạo công an các địa phương triển khai các biện pháp làm trong sạch môi trường xã hội tại các trọng điểm du lịch; khẩn trương hoàn thành Đề án thành lập Cảnh sát du lịch; tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục xuất nhập cảnh, tăng cường cấp VISA tại cửa khẩu.

e) Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

Đề xuất việc tăng các nguồn đầu tư cho các hoạt động trong lĩnh vực du lịch như hỗ trợ cơ sở hạ tầng, xúc tiến du lịch, phát triển sản phẩm du lịch và tiếp tục phối hợp tháo gỡ vướng mắc trong việc triển khai các quy định ưu đãi về đầu tư đối với các khu, điểm du lịch quốc gia.

g) Bộ Thông tin, Truyền thông:

- Phối hợp với ngành du lịch xử lý các hình thức quảng cáo sai sự thật về hoạt động kinh doanh du lịch, đặc biệt với tình trạng giả mạo thương hiệu quảng cáo trong giao dịch điện tử; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường du lịch, ứng xử văn minh, lịch sự để xây dựng hình ảnh tốt đẹp về đất nước, con người Việt Nam với khách du lịch quốc tế;

- Chỉ đạo các Tập đoàn Viễn thông nghiên cứu phương án hỗ trợ ngành du lịch được hưởng ưu đãi trong việc thuê bao đầu số thống nhất toàn quốc đối với trung tâm hỗ trợ khách du lịch tại các địa phương.

h) Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam: Tăng cường xây dựng các phóng sự phản ánh về các hoạt động du lịch diễn ra bình thường, an toàn tại các điểm đến du lịch của Việt Nam để cung cấp cho các kênh truyền hình đối ngoại của Việt Nam và truyền hình nước ngoài.

i) Các Bộ, ngành lồng ghép nội dung liên quan tại Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 vào các quy hoạch, kế hoạch, chương trình phát triển thuộc thẩm quyền quản lý để tạo cơ sở hỗ trợ du lịch phát triển.

4. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

- Tích cực, chủ động tham gia Kế hoạch chỉ đạo phối hợp triển khai một số giải pháp cấp bách về thông tin, xúc tiến du lịch tại một số thị trường trọng điểm để thu hút khách du lịch; chỉ đạo các lực lượng chức năng kiên quyết xử lý không để tiếp diễn các hành vi xâm hại khách du lịch, tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn trên địa bàn;

- Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức văn minh lịch sự, khuyến khích người dân tham gia bảo vệ, khai thác tài nguyên, xây dựng và khai thác sản phẩm du lịch của cộng đồng dân cư địa phương;

- Khẩn trương báo cáo tình hình kiện toàn và ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tại địa phương; tình hình triển khai thực hiện Chi thị số 18/CT-TTg ngày 04 tháng 9 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý môi trường du lịch, bảo đảm an ninh, an toàn cho khách du lịch; gửi báo cáo về Văn phòng Ban Chỉ đạo Nhà nước về du lịch để tổng hợp, báo cáo Thù tướng Chính phủ.

5. Các Bộ, ngành, địa phương khẩn trương thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao tại các Thông báo số 197/TB-VPCP ngày 21 tháng 5 năm 2013 và số 221/TB-VPCP ngày 26 tháng 6 năm 2013 của Văn phòng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các Bộ, ngành, địa phương có liên quan và các thành viên Ban Chi đạo Nhà nước về Du lịch biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: VHTTDL, KHĐT, TC, QP, CA, GDĐT, GTVT, TNMT, YT, CT, NG, NNPTNT, TTTT;
- Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN;
- Các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các thành viên BCĐ NN về Du lịch;
- Tổng cục Du lịch (Bộ VHTTDL);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, KTTH, KTN, QHQT, NC, TKBT; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX(3b), đdt

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định