Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 105/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2023

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHẠM MINH CHÍNH TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO TỈNH HẢI DƯƠNG

Sáng ngày 16 tháng 3 năm 2023, tại thành phố Hải Dương, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương về kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn tới năm 2050 và một số đề xuất, kiến nghị của Tỉnh. Cùng dự buổi làm việc có Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng; đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Văn phòng Chính phủ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Tổng Công ty Phát triển hạ tầng và đầu tư tài chính Việt Nam.

Sau khi nghe báo cáo của Tỉnh ủy Hải Dương và ý kiến của lãnh đạo các Bộ, cơ quan, Thủ tướng Chính phủ kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Tỉnh Hải Dương có vị trí địa lý quan trọng nằm ở trung tâm Đồng bằng Bắc Bộ, thuộc vùng trọng điểm kinh tế phía Bắc, trong không gian phát triển vùng Thủ đô Hà Nội. Với diện tích hơn 1.670 km2, dân số hơn 2,1 triệu người, Hải Dương hội tụ nhiều yếu tố cả thiên nhiên, lịch sử, cơ sở hạ tầng và con người, thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội. Hải Dương có hệ thống giao thông đồng bộ, kết nối thuận lợi với các địa phương khác ở trong vùng. Địa lý được phân vùng rõ ràng với vùng đồi núi thấp phía Tây Bắc phù hợp với trồng cây ăn quả, cây công nghiệp; vùng đồng bằng phái Đông Nam trù phú, phù hợp với nhiều loại cây trồng, phát triển công nghiệp công nghệ cao, đô thị dịch vụ. Hải Dương cũng có nhiều điều kiện thuận lợi phát triển du lịch với bề dày văn hóa, văn hiến lâu đời, nhiều di sản văn hóa được xếp hạng trong đó có 04 khu di tích đã được xếp hạng quốc gia đặc biệt, nơi gắn bó với tên tuổi của nhiều anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa như: Trần Nhân Tông, Trần Hưng Đạo, Chu Văn An, Nguyễn Trãi...

Trong năm vừa qua, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ, tập thể lãnh đạo tỉnh Hải Dương đã đoàn kết, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo bám sát nguyên tắc, phương thức lãnh đạo của Đảng và triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, đạt nhiều kết quả tích cực, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng Đảng. Dù chịu tác động tiêu cực của dịch COVID-19 nhưng năm 2022 phát triển kinh tế - xã hội của Hải Dương vẫn đạt những kết quả nổi bật: GRDP tăng 9,14%, cao hơn bình quân cả nước; quy mô kinh tế xếp thứ 11/63 cả nước, thứ 5/11 vùng đồng bằng sông Hồng; Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 14,2%, xuất khẩu đạt 11,45 tỷ USD; thu ngân sách nhà nước đạt gần 21 nghìn tỷ đồng (tăng 36% so với năm 2021); tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 52,1 nghìn tỷ đồng. Tỉnh đã tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng giá trị gia tăng cao và là một trong năm địa phương đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Hạ tầng giao thông liên kết vùng được thúc đẩy phát triển, tăng cường hợp tác các địa phương trong khu vực. Công tác quy hoạch được chú trọng, đến nay đã hoàn thành phê duyệt quy hoạch 10/12 đơn vị hành chính cấp huyện. Cải cách hành chính được đẩy mạnh, chất lượng dịch vụ hành chính công được nâng lên, nhất là dịch vụ công trực tuyến với các chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số cải cách hành chính (Par Index) và chỉ số hài lòng của người dân (SIPAS) trong nhóm dẫn đầu cả nước. Chất lượng giáo dục xếp trong nhóm các địa phương dẫn đầu, học sinh giỏi quốc gia xếp 3/63 cả nước; trường đạt chuẩn quốc gia đạt tỷ lệ 76,6%; tỷ lệ lao động qua đào tạo được cấp chứng chỉ đạt 31,5%. Chú trọng phát triển văn hóa, tỷ lệ làng, khu dân cư văn hóa đạt 92%, tỷ lệ cơ quan văn hóa đạt 86%. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; tập trung đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao sự nỗ lực và những thành tựu quan trọng đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Hải Dương trong thời gian qua, đóng góp tích cực vào thành tựu chung của cả nước.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tỉnh Hải Dương vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, khó khăn cần giải quyết như: Thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của Tỉnh; chưa có nhiều các dự án lớn trong lĩnh vực công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, dịch vụ chất lượng cao; tỷ lệ lao động qua đào tạo chưa đáp ứng được yêu cầu; phát triển doanh nghiệp còn hạn chế; việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho sản xuất, kinh doanh còn chậm, hiệu quả chưa cao; thu ngân sách nhà nước chưa bền vững, đã cân đối được ngân sách nhưng vẫn chưa đáp ứng nhu cầu phát triển và thực hiện các chính sách an sinh xã hội; một số cán bộ phải kỷ luật Đảng, xử lý hình sự thời gian qua.

II. VỀ MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

1. Bám sát, thực hiện hiệu quả các quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV; Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 23/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Hồng; Nghị quyết số 14/NQ-CP ngày 08/02/2023 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 23/11/2022 của Bộ Chính trị; các Nghị quyết chuyên đề của Quốc hội, Nghị quyết của Chính phủ; chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

2. Bám sát thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, tôn trọng thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo; kiên định mục tiêu, nguyên tắc cơ bản nhưng phải linh hoạt, sáng tạo, bảo đảm hiệu quả. Thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, làm đến đâu dứt điểm đến đó, việc nào xong việc đó.

3. Tổng kết, đánh giá bài học kinh nghiệm, phát huy mô hình hay, cách làm hiệu quả. Những vấn đề đã chín, đã rõ, được thực tiễn chứng minh là đúng, thực hiện có hiệu quả, được đa số đồng tình thì tiếp tục thực hiện; những vấn đề chưa có quy định hoặc quy định không còn phù hợp thì mạnh dạn thí điểm, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, mở rộng dần, không cầu toàn, không nóng vội, trên nguyên tắc đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết.

4. Phát huy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường, đi lên từ bàn tay, khối óc, vươn lên mạnh mẽ bằng sức mạnh nội sinh, không trông chờ, ỷ lại; khắc phục bằng được những hạn chế, tồn tại; hành động quyết liệt, nỗ lực, chủ động, sáng tạo hơn.

5. Tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực, cá thể hóa trách nhiệm đi đôi với kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực; có biện pháp kiểm tra, giám sát hiệu quả việc triển khai của từng cấp.

6. Xây dựng hệ thống cơ quan hành chính đoàn kết, thống nhất cao, liêm chính, dân chủ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, bảo đảm công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, trong sạch, tận tụy, vì Nhân dân phục vụ.

III. VỀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI

1. Thực hiện hiệu quả Chiến lược “Bốn trụ cột - Ba nền tảng - Một trung tâm, ba đô thị động lực - Bốn trục phát triển” với trọng tâm là tăng trưởng xanh, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo để phát triển bứt phá, bền vững, nâng tầm vị thế Hải Dương dựa trên các trụ cột (i) công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ; (ii) nông nghiệp hàng hóa, tập trung, ứng dụng công nghệ cao và hữu cơ; (iii) dịch vụ chất lượng cao; (iv) đô thị xanh, thông minh, hiện đại. Nghiên cứu bổ sung thêm trụ cột thứ năm về bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ môi trường.

2. Khai thác hiệu quả các tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh; tận dụng sự lan tỏa của các trung tâm kinh tế, công nghiệp, dịch vụ Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh.

3. Phát huy tiềm năng về con người, truyền thống văn hóa lịch sử; quan tâm phát triển văn hóa ngang tầm với chính trị, kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và bảo vệ môi trường.

4. Về một số nhiệm vụ, giải pháp cụ thể cần tập trung thực hiện trong thời gian tới:

a) Tập trung đầu tư cho công tác quy hoạch để phát huy tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh để đưa ra định hướng phát triển ổn định, lâu dài gắn với ưu tiên phát triển ngành, lĩnh vực cụ thể và chính sách thu hút đầu tư phù hợp. Coi quy hoạch là nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, phải đi trước một bước, có tư duy đột phá, tầm nhìn dài hạn, chiến lược; bảo đảm tích hợp, đồng bộ, thống nhất với các quy hoạch ngành, lĩnh vực, quy hoạch vùng, quy hoạch quốc gia.

b) Đa dạng hóa các nguồn lực, tăng cường hợp tác công - tư, huy động mọi nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng chiến lược, lấy nguồn lực nhà nước đóng vai trò dẫn dắt, kích hoạt các nguồn vốn xã hội; quản lý chặt chẽ và sử dụng vốn đầu tư hiệu quả, phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Tập trung phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng, đặc biệt là kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, kết nối nội vùng và liên vùng để khai thác hiệu quả hơn tiềm năng, mở ra không gian phát triển mới.

c) Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo không gian phát triển cho doanh nghiệp; tập trung ứng dụng chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số.

d) Tăng cường đối thoại, nắm bắt kịp thời để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, đồng hành với doanh nghiệp, coi sự phát triển của doanh nghiệp là sự phát triển của Tỉnh. Phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, phát triển xanh, bền vững; khuyến khích thanh niên khởi nghiệp.

đ) Tập trung phát triển công nghiệp công nghệ cao, thân thiện môi trường, tiết kiệm năng lượng. Phát triển nông nghiệp bền vững, ứng dụng công nghệ cao, giá trị gia tăng, xây dựng thương hiệu và chuỗi giá trị, phát triển sản phẩm OCOP. Phát triển du lịch gắn với lịch sử, truyền thống, bản sắc văn hóa, điều kiện tự nhiên, sản phẩm, dịch vụ đặc thù.

e) Bảo tồn, phát huy những giá trị di sản văn hóa, lịch sử, giá trị truyền thống; phối hợp với các bộ, địa phương liên quan hoàn thiện hồ sơ trình UNESCO công nhận Quần thể di tích và danh thắng "Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc" là Di sản thế giới. Quan tâm bảo đảm an sinh xã hội; thực hiện tốt chính sách đối với người có công với cách mạng, có chính sách bảo trợ xã hội đối với hộ nghèo không còn khả năng lao động; rà soát, sắp xếp cơ sở trợ giúp xã hội, đầu tư xây dựng cơ sở trợ giúp xã hội tổng hợp, cơ sở chăm sóc và phục hồi chức năng đối với người tâm thần, đảm bảo tiêu chí, điều kiện theo đúng quy định của pháp luật về trợ giúp xã hội.

g) Tăng cường đầu tư cho giáo dục đào tạo và giáo dục nghề nghiệp; đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực nhất là nhân lực chất lượng cao và đổi mới phương thức đào tạo nghề gắn với nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp trong các khu công nghiệp; nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

h) Tập trung giải quyết các vấn đề nổi cộm, bức xúc trong xã hội nhất là lĩnh vực đất đai; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng, lãng phí.

i) Chú trọng xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống cơ quan hành chính đoàn kết, thống nhất, liêm chính, dân chủ, hành động, hiệu quả. Xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, trong sạch, tận tụy, vì Nhân dân phục vụ; đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

IV. VỀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT CỦA TỈNH

1. Về kiến nghị sớm đầu tư Dự án đầu tư xây dựng công trình nút giao lập thể giữa Quốc lộ 5, đường sắt Hà Nội - Hải Phòng và Quốc lộ 17B:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương làm việc cụ thể với Bộ Giao thông vận tải để nghiên cứu lập dự án đầu tư theo quy định của pháp luật hiện hành có liên quan.

- Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải và tỉnh Hải Dương để đề xuất phương án bố trí vốn từ ngân sách trung ương, kết hợp nguồn vốn ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để sớm triển khai Dự án, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

2. Về kiến nghị hỗ trợ kinh phí để đầu tư Dự án đầu tư, cải tạo, mở rộng tuyến đường Quốc lộ 37 đoạn từ Quốc lộ 18 tới Côn Sơn - Kiếp Bạc:

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính và Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương đề xuất phương án bố trí vốn ngân sách trung ương, địa phương khi có điều kiện và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để triển khai Dự án.

3. Về kiến nghị thu hồi chủ trương giao VIDIFI là chủ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng Khu Công nghiệp Hoàng Diệu, Khu Công nghiệp Hưng Đạo và giao Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh Hải Dương tổ chức lựa chọn nhà đầu tư để triển khai thực hiện:

Giao Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chỉ đạo các Bộ: Tài chính, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường và các địa phương có liên quan khẩn trương xử lý dứt điểm trong tháng 4 năm 2023.

4. Về kiến nghị cho phép tỉnh Hải Dương triển khai đầu tư xây dựng Khu hành chính tập trung của tỉnh tại khu đất đã quy hoạch; kinh phí đầu tư chủ yếu từ nguồn thu tiền đấu giá quyền sử dụng đất trụ sở các cơ quan dự kiến chuyển về Khu hành chính tập trung:

Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương căn cứ Luật Quản lý tài sản công, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công và pháp luật hiện hành có liên quan để đề xuất phương án đầu tư xây dựng Khu hành chính tập trung của tỉnh, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

5. Về kiến nghị sửa đổi một số quy định hoặc ủy quyền cho tỉnh phê duyệt một số nội dung trong thực hiện Luật Đất đai, Luật Quy hoạch đô thị và các văn bản hướng dẫn thi hành:

Đồng ý chủ trương đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền cho các địa phương, đi đôi với phân bổ nguồn lực, gắn với xây dựng cơ chế kiểm tra, giám sát. Vì các nội dung trên xuất phát từ yêu cầu thực tế, giao Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng nghiên cứu kiến nghị của tỉnh Hải Dương và kiến nghị tương tự của các địa phương khác trong quá trình nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Luật Đất Đai và Luật Quy hoạch đô thị và các văn bản quy định chi tiết thi hành.

6. Về kiến nghị ủy quyền cho Tỉnh phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch Quy hoạch tổng thể bảo tồn khu di tích lịch sử - văn hóa Côn Sơn - Kiếp Bạc gắn với phát triển du lịch thị xã Chí Linh:

- Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương thực hiện trình tự lập, thẩm định, phê duyệt Nhiệm vụ lập quy hoạch và Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc theo đúng quy định tại Nghị định số 166/2018/NĐ-CP ngày 25/12/2018 của Chính phủ cho giai đoạn phát triển mới, bảo đảm xứng tầm với vai trò, vị thế của Khu Di tích quốc gia đặc biệt.

- Giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương thực hiện và tổ chức thẩm định Nhiệm vụ lập Quy hoạch và Quy hoạch, bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật về di sản văn hóa; nghiên cứu kiến nghị của tỉnh Hải Dương trong quá trình sửa đổi, bổ sung Luật Di sản văn hóa.

7. Về kiến nghị hỗ trợ 100% nhu cầu kinh phí tăng thêm để thực hiện chính sách nhà ở cho người có công và các chính sách an sinh xã hội mới phát sinh giai đoạn 2023-2025:

- Về chính sách nhà ở cho người có công: các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Lao động - Thương binh và Xã hội khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo tại văn bản số 807/VPCP-CN ngày 10/02/2023 của Văn phòng Chính phủ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 4 năm 2023.

- Về các chính sách an sinh xã hội mới phát sinh giai đoạn 2023-2025: Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương thực hiện theo Quyết định số 127/QĐ-TTg ngày 24/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

8. Về kiến nghị sớm triển khai đầu tư dự án đường vành đai 5 Vùng thủ đô và đường cao tốc Nội Bài - Hạ Long:

- Đối với dự án đường vành đai 5: Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương chủ động phối hợp với Bộ Giao thông vận tải để huy động nguồn lực triển khai đầu tư các đoạn tuyến ưu tiên trên địa bàn tỉnh.

- Đối với dự án đường cao tốc Nội Bài - Hạ Long: cần tiếp tục nghiên cứu kỳ, đầu tư khi có điều kiện, tránh lãng phí nguồn lực.

9. Về kiến nghị điều chỉnh chỉ tiêu đất khu Công nghiệp tỉnh Hải Dương từ kỳ cuối (2026-2030) sang kỳ đầu (2021 -2025):

Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trên cơ sở tổng hợp tình hình, báo cáo của địa phương, kiểm tra một số địa phương (trong đó có tỉnh Hải Dương) về tình hình thực tế triển khai kế hoạch sử dụng đất 2021 - 2025. Sau khi có đánh giá đúng kết quả thực tế, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất Thủ tướng Chính phủ rà soát điều chỉnh cho một số địa phương cụ thể, đảm bảo đúng với yêu cầu và chủ trương của Đảng, Nhà nước, không để tình trạng lãng phí, đất đai hoang hóa.

10. Giao Văn phòng Chính phủ thường xuyên rà soát, đôn đốc việc thực hiện các nội dung nêu trong Thông báo kết luận và phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện định kỳ hàng năm.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó TTg Chính phủ;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động, Thương binh và Xã hội, Xây dựng;
- Tổng Công ty Phát triển hạ tầng và đầu tư tài chính Việt Nam;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hải Dương;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTgCP, Trợ lý, thư ký các PTTgCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TKBT, KTTH, NN, CN, KGVX, TH, Cục KSTTHC;
- Lưu: VT, QHĐP (2b). Q.Cường

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp