Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Dịch vụ doanh nghiệp số do Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam cung cấp

Dịch vụ Thay đổi tên doanh nghiệp

Phí dịch vụ: 890.000đ
(Phí trên đã bao gồm lệ phí nhà nước và 10% VAT)

5.1 THÔNG TIN DỊCH VỤ

Tên doanh nghiệp có thể bị thay đổi do chủ sở hữu/thành viên/cổ đông công ty quyết định. Trước đây nhà đầu tư mất rất nhiều thời gian để thực hiện các thủ tục hành chính tại cơ quan nhà nước thì nay chúng tôi đã áp dụng mạnh mẽ công nghệ vào công việc, theo đó khách hàng chỉ cần cung cấp thông tin, ký hồ sơ và nhận kết quả tại nhà hoặc tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

5.2 KẾT QUẢ KHÁCH HÀNG NHẬN ĐƯỢC

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

- Bộ hồ sơ đăng ký thay đổi bao gồm:

  • Thông báo thay đổi;
  • Biên bản họp HĐTV, ĐHĐCĐ;
  • Quyết định của Chủ tịch HĐTV, Chủ tịch HĐQT/Chủ sở hữu;
  • Giấy ủy quyền (nếu người nộp hồ sơ không là người đại diện theo pháp luật).

- Tài khoản đăng ký kinh doanh cho người đại diện theo pháp luật (hoặc người được ủy quyền);

- Giấy biên nhận

- Thông báo hợp lệ

- Dấu tròn doanh nghiệp

5.3 THỜI GIAN THỰC HIỆN

07 - 10 ngày làm việc kể từ thời điểm nhận được hồ sơ hợp lệ.
Lưu ý:
- Thời gian hoàn thành công việc không bao gồm thời gian Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị chỉnh sửa hồ sơ;
- Trường hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi đăng ký không cung cấp dịch vụ bưu chính, Quý khách nhận kết quả tại Sở.

5.4 THÔNG TIN, TÀI LIỆU KHÁCH HÀNG CẦN CUNG CẤP

- Thông tin Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
- Thông tin cổ đông hiện hữu (nếu là công ty cổ phần);
Ví dụ: Số 119 Trần Duy Hưng, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, TP Hà nội
Yêu cầu/Lời nhắn bạn gửi tới Hệ Thống Pháp luật Việt Nam

Tôi đồng ý với Thỏa ước sử dụng của Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam