Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Dịch vụ doanh nghiệp số do Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam cung cấp

Dịch vụ Tăng vốn điều lệ

Phí dịch vụ: 600.000đ
(Phí trên đã bao gồm lệ phí nhà nước và 10% VAT)

9.1 THÔNG TIN DỊCH VỤ

Trong quá trình hoạt động doanh nghiệp có thể tăng vốn điều lệ để đáp ứng nhu cầu vốn của hoạt động sản xuất kinh doanh. Trước đây nhà đầu tư mất rất nhiều thời gian để thực hiện các thủ tục hành chính tại cơ quan nhà nước thì nay chúng tôi đã áp dụng mạnh mẽ công nghệ vào công việc, theo đó khách hàng chỉ cần cung cấp thông tin, ký hồ sơ và nhận kết quả tại nhà hoặc tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

9.2 KẾT QUẢ KHÁCH HÀNG NHẬN ĐƯỢC

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

- Bộ hồ sơ đăng ký thay đổi bao gồm:

  • Thông báo thay đổi;
  • Biên bản họp HĐTV/ĐHĐCĐ;
  • Quyết định của Chủ tịch HĐTV/Chủ tịch HĐQT;
  • Danh sách thành viên/cổ đông
  • Giấy ủy quyền (nếu người nộp hồ sơ không là người đại diện theo pháp luật).

- Tài khoản đăng ký kinh doanh cho người đại diện theo pháp luật (hoặc người được ủy quyền);

- Giấy biên nhận;

- Thông báo hợp lệ

9.3 THỜI GIAN THỰC HIỆN

07 - 10 ngày làm việc kể từ thời điểm nhận được hồ sơ hợp lệ.
Lưu ý:
- Thời gian hoàn thành công việc không bao gồm thời gian Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị chỉnh sửa hồ sơ;
- Trường hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi đăng ký không cung cấp dịch vụ bưu chính, Quý khách nhận kết quả tại Sở.

9.4 THÔNG TIN, TÀI LIỆU KHÁCH HÀNG CẦN CUNG CẤP

Vi dụ: Nguyễn Văn A 50% (Giám đốc), Nguyễn Văn B 40% (Phó giám đốc)
Ví dụ: 4.000.000.000 hoặc 4 tỷ
Ví dụ: Nguyễn Văn A 30% - Nguyễn Văn B 70%
- Bản scan/chụp nét Giấy chứng nhận đăng ký doanh của doanh nghiệp; - Đối với cổ đông/thành viên/chủ sở hữu là cá nhân cung cấp bản scan/chụp nét giấy tờ chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu; - Đối với cổ đông/thành viên/chủ sở hữu là tổ chức cung cấp bản scan/chụp nét giấy tờ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập; - Bản scan/chụp nét giấy tờ (CMND, CCCD, Hộ chiếu) người đại diện theo pháp luật, người đại diện theo ủy quyền; - Các file khác liên quan (nếu có)
Ví dụ: Số 119 Trần Duy Hưng, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, TP Hà nội
Yêu cầu/Lời nhắn bạn gửi tới Hệ Thống Pháp luật Việt Nam

Tôi đồng ý với Thỏa ước sử dụng của Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam