Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 88-SL NGÀY 20 THÁNG 9 NĂM 1947

Chiểu Quốc lệnh ngày 26 tháng 1 năm 1946 định 10 điều thưởng và 10 điều phạt của Quốc lệnh;

Theo lời đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng;

Sau khi Hội đồng Chính phủ đã thoả hiệp;

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ 1

Nhà nào có ba con trở lên tòng quân sẽ được thưởng như sau này:

1) Thưởng tiền: Chính phủ tặng một món tiền là năm trăm đồng lĩnh ở ngay Ngân khố trú quán người được thưởng.

2) Thưởng danh dự:

a) Chính phủ tặng một bảng danh dự,

trên đề: Việt Nam Dân chủ cộng hoà

giữa đề: Tổ quốc nhớ ơn

dưới đề: Bộ Quốc phòng kính tặng ông............... và bà ............., ở làng .............

có.............. con tòng quân...................

Bảng này do Bộ Quốc phòng cấp phát và sẽ do Uỷ ban kháng chiến tỉnh đại diện Chính phủ đem đến tặng tận nhà.

b) Ông bà nào có ba con trở lên tòng quân sẽ được biệt đãi ở địa phương trong các cuộc hội họp công cộng.

Điều thứ 2

Nếu cha mẹ các quân nhân ấy đã chết thì số tiền thưởng 500đ00 trên này sẽ đem chia đều cho các quân nhân lĩnh. Còn bảng danh dự cũng được tặng như trên, và sẽ giao tận nhà người lớn tuổi nhất trong các quân nhân. Nếu người lớn tuổi nhất còn tại ngũ thì bảng danh dự ấy đem giao tại nhà người gia trưởng của các quân nhân.

Điều thứ 3

Số tiền thưởng do ngân sách toàn quốc chịu.

Điều thứ 4:Các ông Bộ trưởng Bộ Tài chính, Quốc phòng và Nội vụ chiểu Sắc lệnh thi hành.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)