Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 033/SL NGÀY 2 THÁNG 7 NĂM 1957 VỀ VIỆC ỦY NHIỆM THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHẠM VĂN ĐỒNG THAY MẶT THAY MẶT CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC THƯỜNG XUYÊN TRONG KHI CHỦ TỊCH NƯỚC ĐI VẮNG

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ  

Theo nghị quyết của Hội đồng Chính phủ;Sau khi được Ban thường trực Quốc hội thoả thuận,

RA SẮC LỆNH:

Điều 1

Nay uỷ nhiệm Thủ tướng Chính phủ Phạm Văn Đồng thay mặt Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, giải quyết những công việc thường xuyên thuộc nhiệm vụ quyền hạn của Chủ tịch nước, trong thời gian Chủ tịch nước đi thăm các nước anh em.

Điều 2

Thủ tướng Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành sắc lệnh này.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)