Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ LÂM THỜI NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 24 NV/CC NGÀY 21 THÁNG 2 NĂM 1946

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ LÂM THỜI VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng Bộ Tài chính,

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ nhất: Những công chức chính ngạch, viên chức công nhật hay làm việc có hợp đồng, xin tự dịch hoặc xin nghỉ giả hạn không lương từ sáu tháng trở lên để tình nguyện, dự vào công việc tăng gia sản xuất ở miền Cao Bằng, sẽ được trợ cấp tháng lương (lương chính và các khoản phụ cấp).

Điều thứ hai: Bộ trưởng các Bộ và Chủ tịch Uỷ ban hành chính Bắc kỳ phụ trách thi hành Sắc lệnh này.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)