Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC SỐ 22/SL NGÀY 18 THÁNG 2 NĂM 1946

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ LÂM THỜI VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về những ngày nghỉ Tết, Kỷ niệm lịch sử và lễ tôn giáo,

Sau khi Hội đồng Chính phủ đã thoả hiệp;

RA SẮC LỆNH:

Điều 1: Những ngày Tết, Kỷ niệm lịch sử và lễ tôn giáo ấn định trong bảng đính theo Sắc lệnh này, sẽ được coi là những ngày Lễ chính thức.

Trong những ngày ấy, các công sở trong toàn quốc sẽ đóng cửa và sẽ cử nhân viên để phụ trách công việc thường trực.

Điều 2: Những viên chức công nhật tòng sự tại các công sở có quyền được hưởng lương trong các ngày nghỉ lễ chính thức.

Điều 3: Bộ trưởng các Bộ và Chủ tịch các Uỷ ban hành chính Bắc, Trung, Nam kỳ, phụ trách thi hành sắc lệnh này.

 

BẢNG KÊ NHỮNG NGÀY NGHỈ TẾT, KỶ NIỆM LỊCH SỬ VÀ LỄ TÔN GIÁO

Tên những ngày Tết,
Kỷ niệm lịch sử và
Lễ tôn giáo

Ngày, tháng

Số ngày nghỉ

 

Dương lịch

Âm lịch

 

Những ngày Tết:

Nguyên đán dương lịch

Nguyên đán âm lịch

Những ngày kỷ niệm lịch sử:

Hai Bà Trưng

Hùng Vương

Lê Thái Tổ

Lễ Lao động

Trần Hưng Đạo

Việt Nam độc lập

Quang Trung

 

1 tháng 1

 

 

 

 

 

1 tháng 5

 

2 tháng 9

 

 

1 tháng 1

 

tháng 2

10 tháng 3

22 tháng 7

 

20 tháng 8

 

29 tháng 9

 

Một ngày

4 ngày (ngày trước Tết và 3 ngày đầu năm)

 

một ngày

một ngày

một ngày

một ngày

một ngày

một ngày

một ngày

Những ngày lễ tôn giáo:

a) Phật giáo:

Sinh Nhật Đức Phật Thích ca

Trung nguyên

Lễ Đức Phật thành đạo

b) Gia Tô giáo:

Lễ Phục sinh (Pâques)

Lễ các Thánh (Toussaint)

Thiên Chúa giáng sinh (Noel)

 

 

 

 

 

 

tháng 4

1 tháng 11

25 tháng 12

 

 

8 tháng 4

15 tháng 7

8 tháng 12

 

 

một ngày

một ngày

một ngày

 

1 ngày (ngày thứ hai)

một ngày

một ngày

 

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)