Hệ thống pháp luật

SẮC LỆNH

SỐ 215/SL NGÀY 20 THÁNG 8 NĂM 1948 ẤN ĐỊNH NHỮNG QUYỀN LỢI ĐẶC BIỆT CHO NHỮNG NGƯỜI NGOẠI QUỐC GIÚP CHO CUỘC KHÁNG CHIẾN VIỆT NAM

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu Sắc lệnh số 63 ngày 7-12-45 quy định việc cho người ngoại quốc nhập quốc tịch Việt nam,

Chiểu Luật lệ hiện hành về chế độ ngoại kiều,

Chiểu Sắc lệnh số 205-SL ngày 18-8-48 quy định quyền trục xuất cảnh ngoại,

Chiểu sự nhu cầu hiện thời,

Sau khi Hội đồng Chính phủ và Ban Thường trực Quốc hội thoả thuận,

RA SẮC LỆNH:

Điều 1

Những người ngoại quốc giúp vào công cuộc kháng chiến của nước Việt Nam dân chủ Cộng hoà được hưởng những quyền lợi đặc biệt.

Điều 2

Ngoài các quyền lợi mà các ngoại kiều được hưởng như: bảo vệ tài sản, tính mệnh và tự do trong phạm vi pháp luật, các người ngoại quốc nói trong Điều 1 được ưu đãi khi tòng quân, làm việc trong các công sở, xin nhập quốc tịch Việt Nam hoặc xin hồi hương, vân vân.

Điều 3

Những người ngoại quốc tòng quân trong Quân đội Quốc gia, Dân quân Việt Nam, tuỳ công trạng và năng lực, sẽ được các cấp bậc như quân nhân Việt Nam.

Điều 4

Những người làm việc trong các ngành khác, tuỳ năng lực, sẽ được đặt vào các ngạch công chức như công chức Việt Nam.

Điều 5

Các người nói trên sẽ được hưởng một chế độ lương bổng đặc biệt. Một nghị định Liên Bộ của các Bộ Nội vụ, Quốc phòng, Tài chính, sẽ quy định chế độ lương bổng ấy.

Điều 6

Những người có công trạng với cuộc kháng chiến thì được miễn điều kiện thời hạn định trong Sắc lệnh số 73 ngày 7-12-45 về sự xin gia nhập quốc tịch Việt Nam.

Điều 7

Những người muốn hồi hương sẽ được Chính phủ giúp đỡ hồi hương khi có điều kiện thuận tiện và được hưởng một số tiền thưởng đặc biệt tuỳ theo công trạng.

Điều 8

Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng kiêm Tổng chỉ huy Quân đội Quốc gia và Dân quân Việt Nam, chiểu Sắc lệnh thi hành.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Sắc lệnh số 215/SL về việc ấn định những quyền lợi đặc biệt cho những người ngoại quốc giúp cho cuộc kháng chiến Việt nam do Chủ tịch Chính phủ Việt nam dân chủ cộng hoà ban hành

  • Số hiệu: 215/SL
  • Loại văn bản: Sắc lệnh
  • Ngày ban hành: 20/08/1948
  • Nơi ban hành: Chủ tịch nước
  • Người ký: Hồ Chí Minh
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 04/09/1948
  • Ngày hết hiệu lực: 15/07/1988
  • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
Tải văn bản