Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 170-SL NGÀY 17 THÁNG 11 NĂM 1950

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu sắc lệnh số 257-SL ngày 19 tháng 11 năm 1948 cấm chỉ mọi sự tích trữ đầu cơ những hàng hoá cần thiết cho đời sống nhân dân;

Chiểu đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kinh tế;

Theo quyết nghị của Hội đồng Chính phủ, sau khi Ban thường trực Quốc hội thoả thuận;

RA SẮC LỆNH:

Điều 1: Nay thêm vào cuối Điều 2 Sắc lệnh số 257-SL ngày 19 tháng 11 năm 1948 đoạn say đây:

"Uỷ ban kháng chiến hành chính tỉnh định đoạt việc truy tố sau khi hỏi ý kiến Ty Kinh tế.

Tuy nhiên trong những trường hợp không quan trọng Uỷ ban kháng chiến hành chính tỉnh có thể phạt mà không truy tố trước toà án nếu trị giá hàng phạm pháp dưới hai ngàn đồng (2.000đ), tính theo giá tháng 11 năm 1948. Trong trường hợp này, hàng phạm pháp bị tịch thu, và tiền phạt ít nhất bằng trị giá hàng phạm pháp.

Trong những trường hợp đầu cơ tích trữ đặc biệt quan trọng, Uỷ ban kháng chiến hành chính tỉnh có thể đưa truy tố bị can trước toà án quân sự."

Điều 2: Các ông Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Bộ Nội vụ và Bộ Tư pháp chiểu sắc lệnh thi hành.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)