Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 169/SL NGÀY 17 THÁNG 11 NĂM 1950

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu Sắc lệnh số 8-SL ngày 25 tháng 2 năm 1949 cấm bán những loại hàng cần thiết cho đời sống nhân dân và công cuộc kháng chiến quá một giá tối đa;

Chiểu đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kinh tế;

Theo quyết nghị của Hội đồng Chính phủ, sau khi Ban thường trực Quốc hội thoả thuận;

RA SẮC LỆNH:

Điều 1: Nay sửa đổi Điều 2 và 3 Sắc lệnh số 8-SL ngày 25 tháng 2 năm 1949 như sau:

"Điều 2 mới: Bộ trưởng Bộ Kinh tế sẽ ấn định bằng nghị định:

1- Tổ chức các cơ quan có nhiệm vụ thi hành việc hoá giá,

2- Những loại hàng cân hoá giá,

3- Thủ tục định giá tối đa và kiểm soát hoá giá".

"Điều 3 mới: Những việc phạm pháp đối với sắc lệnh này và đối với những nghị định thi hành sẽ bị trừng phạt như sau:

- Phạt một số tiền ít nhất là gấp đôi trị giá những hàng bán trái phép,

- Phạt tù từ 3 tháng đến 5 năm; hoặc một trong hai hình phạt đó.

Hàng hoá bán quá giá sẽ bị tịch thu.

Việc truy tố do Uỷ ban kháng chiến hành chính tỉnh định đoạt sau khi hỏi ý kiến cơ quan hoá giá.

Trong những trường hợp không quan trọng, Uỷ ban kháng chiến hành chính tỉnh có thẻ phạt tiền mà không truy tố nếu trị giá hàng phạm pháp dưới hai ngàn đồng (2.000đ) tính theo giá tháng 2 năm 1949, và nếu bị can ưng thuận. Trong trường hợp ấy, hàng phạm pháp thì bị tịch thu, mà tiền phạt ít nhất bằng giá trị hàng phạm pháp.

Trong trường hợp tăng giá hàng trái phép đặc biệt quan trọng, Uỷ ban kháng chiến hành chính tỉnh có thể đưa truy tố bị can trước toà án quân sự."

Điều 2: Các ông Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Bộ trưởng Bộ Tư pháp chiểu sắc lệnh thi hành.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)