Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 157 NGÀY 16 THÁNG 8 NĂM 1945 VỀ VIỆC BẮT BUỘC CÁC THỨ THUỐC CHẾ THEO CÁCH BÀO CHẾ THÁI TÂY PHẢI CÓ DÁN NHÃN HIỆU

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu chi bản Tuyên cáo ngày 28 tháng 8 năm 1945 về việc thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hoà;

Chiểu chi Luật lệ hiện hành về nghề bào chế thái tây;

Chiểu theo lời đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Xã hội;

Sau khi Hội đồng Chính phủ đã thoả thuận,

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ 1

Các dược sĩ trước khi đem bán một thứ thuốc tự mình chế ra, bắt buộc phải dán một nhãn hiệu.

Nhãn hiệu các thuốc tiêm có:

- Tên hiệu, hay tên dược sĩ:

- Tên thuốc;

- Phân lượng.

Nhãn hiệu các thuốc khác có (trừ các thuốc pha từng lọ theo đơn của y sĩ, vẫn thi hành thể lệ hiện có):

- Tên hiệu hay tên dược sĩ;

- Địa chỉ;

- Tên thuốc;

- Phân lượng các chất có trong thuốc.

Điều thứ 2

Các thuốc đã bán trong các hiệu bào chế đều phải dán nhãn hiệu theo Sắc lệnh này, trong một tháng kể từ ngày đăng công báo.

Điều thứ 3

Các người không tuân theo Sắc lệnh này, sẽ bị phạt bạc đến một vạn đồng bạc (10.000$) và có thể bị bắt đóng cửa hiệu bào chế.

Khi tái phạm có thể bị phạt tù từ 3 đến 10 ngày.

Điều thứ 4

Các ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ Xã hội và Bộ Tư pháp chiểu Sắc lệnh thi hành.

 

Huỳnh Thúc Kháng

(Đã ký)