Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 154 NGÀY 13 THÁNG 8 NĂM 1946

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Xét sự nhu cầu về tài chính,

Chiểu chi Sắc lệnh số 18-B ngày 31 tháng 1 năm 1946 cho phép ban hành đồng bạc giấy Việt Nam tại miền Trung Nam bộ từ Vĩ tuyến 16 trở vào,

Chiểu lời đề nghị của Uỷ ban hành chính trực thuộc Trung bộ và lời đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

Sau khi Ban thường trực Quốc hội và Hội đồng Chính phủ đồng ý,

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ nhất

Tại miền Bắc Trung bộ từ vĩ tuyến 16 trở vào nay phát hành đồng giấy bạc Việt Nam.

Điều thứ hai

Việc phát hành giấy bạc Việt Nam do Uỷ ban Hành chính Trung bộ tổ chức và điều khiển.

Điều thứ ba

Kẻ nào làm giả hay có hành động phá hoại giá của đồng bạc Việt Nam sẽ bị truy tố tại Toà án quân sự.

Điều thứ tư

Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Uỷ ban hành chính Trung bộ phụ trách thi hành Sắc lệnh này.

 

Huỳnh Thúc Kháng

(Đã ký)