Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 150 NGÀY 13 THÁNG 8 NĂM 1946

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu theo Sắc lệnh ngày 6-5-1946 đổi Uỷ ban Kháng chiến ra Quân Uỷ hội, và tổ chức cơ quan này,

Chiểu theo Sắc lệnh này 22-5-1946 số 71, quy định biên chế của quân đội Việt Nam,

Theo lời đề nghị của Chủ tịch Quân uỷ hội và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng,

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ 1. Nay đặt ra chức Quân uỷ Hội đặc phái viên

Điều thứ 2. Đặc phái viên có trách nhiệm:

a) Thay mặt Quân uỷ Hội giao thiệp với Tổng tư lệnh quân đội Pháp ở Việt Nam để thi hành những bản hiệp định đã ký giữa hai bộ Tham mưu.

b) Thay mặt Quân uỷ Hội để trông coi về sinh hoạt chính trị và tinh thần của quân tiền phong Việt Nam.

c) Để điều khiển các tổ chức liên lạc và kiểm soát quân đội Việt - Pháp.

Điều thứ 3. Chủ tịch Quân uỷ Hội chịu uỷ nhiệm thi hành Sắc lệnh này.

 

Huỳnh Thúc Kháng

(Đã ký)