Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 143 NGÀY 2 THÁNG 8 NĂM 1946

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu Nghị định ngày mồng 5 tháng giêng năm 1940 của nguyên Toàn quyền Đông Dương, miễn trong thời kỳ chiến tranh, thuế tem và thuế trước bạ cho các khế ước trưng thầu do một công quỹ phải trả tiền ;

Theo lời đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Tài Chính ;

Sau khi Ban thường trực Quốc hội và Hội đồng Chính phủ thoả hiệp,

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ nhất

Bãi bỏ Nghị định của nguyên Toàn quyền Đông Dương ngày mồng 5 tháng giêng năm 1940, miễn, trong thời kỳ chiến tranh, thuế tem và thuế trước bạ cho các khế ước trưng thầu do một công quỹ phải trả tiền.

Điều thứ hai

Ông Bộ trưởng Bộ Tài chính chịu uỷ nhiệm thi hành Sắc lệnh này.

 

Huỳnh Thúc Kháng

(Đã ký)