Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 14-SLNGÀY 12 THÁNG 3 NĂM 1949

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu Sắc lệnh số 33-SL ngày 22 tháng 3 năm 1946 tổ chức Quân đội quốc gia Việt Nam;

Chiểu Sắc lệnh số 47-SL ngày 1 tháng 5 năm 1948 tổ chức Bộ Tổng chỉ huy;

Chiểu nghị quyết của Hội đồng Chính phủ, sau khi Ban thường trực Quốc hội thoả hiệp;

RA SẮC LỆNH:

Điều 1: Bộ Tổng chỉ huy Quân đội quốc gia và Dân quân Việt Nam nay đổi tên là Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội quốc gia và Dân quân Việt Nam.

Điều 2: Các Bộ Tổng chỉ huy Liên khu Quân sự đổi tên là Bộ Tư lệnh Liên khu.

Điều 3: Danh hiệu Tổng chỉ huy Quân đội quốc gia và Dân quân Việt Nam đổi tên là Tổng Tư lệnh Quân đội quốc gia và Dân quân Việt Nam và Liên khu trưởng đổi là Tư lệnh Liên khu.

Điều 4: Sắc lệnh này thi hành kể từ ngày 22 tháng 12 năm 1948.

Điều 5: Ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng kiêm Tổng chỉ huy Quân đội quốc gia và Dân quân Việt Nam chiểu sắc lệnh thi hành.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)