Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 134-SL NGÀY 22 THÁNG 11 NĂM 1949

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

- Chiểu Sắc lệnh số 50-SL ngày 18-6-1949 tổ chức Bộ Quốc phòng;

- Chiểu Sắc lệnh số 53 ngày 22-3-1946 và số 71 ngày 22-5-46 tổ chức và ấn định quy tắc Quân đội Quốc gia Việt Nam;

- Chiểu Sắc lệnh số 127 ngày 4-11-1949 thành lập Liên khu Việt bắc;

Theo đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng kiêm Tổng Tư lệnh Quân đội Quốc gia Việt Nam

RA SẮC LỆNH:

Điều 1- Nay cử các vị có tên dưới đây sung vào Bộ Tư lệnh quân đội địa phương và dân quân Liên khu Việt bắc:

Thiếu tướng Chu văn Tấn: Chính trị uỷ viên;

Đại tá Lê Quang Ba: Tư lệnh Liên khu;

Đại tá Thanh phong: Phó Tư lệnh Liên khu;

Điều 2- Bộ trưởng Bộ Quốc phòng kiêm Tổng Tư lệnh Quân đội Quốc gia và Dân quân Việt Nam chiểu sắc lệnh thi hành.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)