Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 131-SL NGÀY 7 THÁNG 11 NĂM 1949

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu Sắc lệnh số 126-SL ngày 19-7 ấn định thủ tục thiết lập và sửa đổi địa giới các đơn vị hành chính,

Chiểu Sắc lệnh số 198-SL ngày 13-6-1048 ấn định thủ tục thiết lập và sửa đổi địa giới các đơn vị kháng chiến hành chính,

Chiểu Sắc lệnh số 163-SL ngày 28-11-1948 sát nhập huyện Gia lâm kể cả thị xã vào tỉnh Hưng yên,

Xét tình thế hiện tại,

Chiểu đề nghị của Hội đồng Quốc phòng Tối cao,

theo nghị quyết của Hội đồng Chính phủ, sau khi Ban thường trực Quốc hội thoả thuận,

RA SẮC LỆNH:

Điều 1- Huyện Gia Lâm (kể cả thị xã) trước sát nhập vào tỉnh Hưng yên (Liên khu 3) nay trả lại tỉnh Bắc Ninh (Liên khu 1).

Điều 2- Hội đồng Quốc phòng Tối cao chiểu sắc lệnh thi hành.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)