Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 127-SL NGÀY 4 THÁNG 11 NĂM 1949

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu Sắc lệnh số 63 ngày 22-11-1945 tổ chức Chính quyền nhân dân,

Chiểu Sắc lệnh số 254-SL ngày 19-11-1949 tổ chức Chính quyền nhân dân trong thời kỳ kháng chiến,

Xét nhu cầu hiện thời và để thực hiện việc gian chinh,

Chiểu đề nghị của Hội đồng Quốc phòng Tối cao,

theo nghị quyết của Hội đồng Chính phủ sau khi Ban thường trực Quốc hội thoả thuận,

RA SẮC LỆNH:

Điều 1- Nay hợp nhất Liên khu 1 và Liên khu 10 thành Liên khu Việt bắc.

Điều 2- Uỷ ban Kháng chiến Hành chính Liên khu Việt bắc gồm có:

- 1 Chủ tịch,

- 2 Phó chủ tịch,

- 2 hay 4 uỷ viên,

- 1 đến 3 cố vấn.

Điều 3- Về phần tổ chức các ngành chuyên môn trong Uỷ ban Kháng chiến Hành chính Liên khu Việt bắc, Hội đồng Quốc phòng tối cao có thể tuỳ tình thế và nhu cầu công việc quy định cho thích hợp.

Điều 4- Hội đồng Quốc phòng Tối cao chiểu Sắc lệnh thi hành.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)