Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 123/SL NGÀY 27 THÁNG QUY ĐỊNH VIỆC CHỮA BỆNH THEO LỐI ÂU MỸ 10 NĂM 1949

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu đề nghị của các ông Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Tư pháp,

Theo quyết nghị của Hội đồng Chính phủ sau khi Ban thường trực Quốc hội thoả thuận,

RA SẮC LỆNH:

Điều 1- Chỉ những người có một trong nhưng bằng cấp sau này mới được phép chữa bệnh theo lối Âu Mỹ:

1- Bằng Y khoa Bác sĩ của trường Y khoa Đại học Việt nam hay bằng của một trường chuyên môn về y học do Chính phủ Việt nam mở và nói rõ là sinh viên tốt nghiệp có quyền đó,

2- Bằng Y khoa Bác sĩ của trường Đại học Đông dương cũ,

3- Bằng tốt nghiệp Y sĩ của trường Y học Đông Dương cũ,

4- Bằng về y học do một trường Đại học ngoại quốc sau khi được Chính phủ Việt Nam công nhận giá trị.

Điều 2- Những người không có bằng cấp nói ở điều 1 mà chữa bệnh theo lối —u Mỹ sẽ bị truy tố trước pháp luật.

Bị can sẽ bị phạt từ một tháng đến sáu tháng tù và từ một nghìn đồng (1.000đ) đến một vạn đồng (10.000đ) hoặc một trong hai hình phạt ấy.

Nếu đồng thời, bị can phạm vào tội vô ý làm bị thương người, vô ý giết người, hay một tội khác định trong hình luật chung thì có thể bị truy tố thêm về tội ấy.

Điều 3- Nếu tái phạm, bị can sẽ bị phạt từ sáu tháng đến hai năm tù, và và từ một vạn đồng (10.000đ) đến hai vạn đồng (20.000đ).

Điều 4- Các thể lệ trái với sắc lệnh này đều bãi bỏ.

Điều 5- Các ông Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ Tư pháp chiểu sắc lệnh thi hành.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)