Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 12-SL NGÀY 12 THÁNG 3 NĂM 1948 PHẠT TỘI ĂN CẮP LẤY TRỘM CÁC VẬT DỤNG CỦA NHÀ BINH TRONG THỜI BÌNH VÀ TRONG THỜI KỲ CHIẾN TRANH

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu Sắc lệnh ngày 10 tháng 10 năm 1945 tạm giữ các luật lệ hiện hành;

Chiểu các Bộ hình luật hiện thi hành tại Bắc Trung và Nam Bộ;

Chiểu các Sắc lệnh số 163 ngày 23 tháng 8 năm 1946 tổ chức toà án binh lâm thời;

Chiểu Sắc lệnh số 19-SL ngày 16 tháng 2 năm 1947 tổ chức các toà án binh khu;

Chiểu Sắc lệnh số 45-SL ngày 25 tháng 4 năm 1947 tổ chức các toà án binh tối cao;

Chiểu Sắc lệnh số 59-SL ngày 5 tháng 7 năm 1947 tổ chức toà án binh khu trung ương;

Theo đề nghị của các ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ Tư pháp;

Sau khi Hội đồng Chính phủ đã thảo luận và ban thường trực Quốc hội đã thoả hiệp;

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ 1

Trong thời bình, tội ăn cắp, lấy trộm các đồ quân giới, quân trang, quân dụng nói tóm lại các vật dụng nhà binh, bị phạt theo điều khoản của hình luật chung.

Điều thứ 2

Trong thời kỳ chiến tranh các tội phạm ấy phạt như sau đây:

- Trộm cắp thường: từ 2 năm đến 10 năm tù.

- Nếu có tình trạng gia trọng: có thể phạt khổ sai hay tử hình.

Điều thứ 3

Các ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp chiểu sắc lệnh thi hành.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)