Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 116-SL NGÀY 18 THÁNG 10 NĂM 1949

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu Sắc lệnh số 50-SL ngày 18-6-1949 tổ chức Bộ QUốc phòng,

Chiểu Sắc lệnh số 30-SL ngày 22-3-1946 và số 71-SL ngày 22-5-1946 tổ chức và ổn định quy tắc quân đội quốc gia Việt Nam,

Chiểu Sắc lệnh số 187-SL ngày 25-4-1948 cử ông Lê Liêm giữ chức Cục trưởng Cục Dân quân,

Chiểu Sắc lệnh số 18-SL ngày 12-2-1947 cử ông Văn Tiến dũng giữ chức Cục trưởng Cục Chính trị,

Chiểu gnhị quyết của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng kiêm Tổng Tư lệnh quân đội quốc gia Việt Nam,

Theo nghị quyết của Hội đồng Chính phủ,

RA SẮC LỆNH:

Điều 1- Nay cử ông Lê Liêm, Cục trưởng Cục Dân quân kiêm chức Cục trưởng Cục Chính trị thay Thiếu tướng Văn Tiến Dũng cũ giữ chức vụ khác.

Điều 2- Bộ trưởng Bộ Quốc phòng kiêm Tổng Tư lệnh quân đội quốc gia Việt Nam chiểu sắc lệnh thi hành.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)