Hệ thống pháp luật

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ LÂM THỜI SỐ 5 NGÀY 5 THÁNG 9 NĂM 1945

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ LÂM THỜI DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu theo bản tuyên cáo của Hoàng đế Bảo Đại thoái vị ngày 24 tháng 8 năm 1945,

Chiểu theo bản tuyên cáo ngày 28 tháng 8 năm 1945 về việc thành lập Chính phủ lâm thời dân chủ cộng hoà,

Sau khi Hội đồng các Bộ trưởng đã đồng ý.

RA SẮC LỆNH

Khoản I: Cờ Que Ly này bãi bỏ.

Khoản II: Quốc kỳ Việt Nam ấn định như sau này:

a) Hình chữ nhật, bề ngang hai phần ba bề dài;

b) Nền mầu đỏ tươi, ở giữa có sao năm cánh mầu vàng tươi;

Kích thước và hình thể đã ấn định trong bản phụ đính theo sắc lệnh này.

Khoản III: Ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ chịu uỷ nhiệm chấp hành sắc lệnh này.

BẢN PHỤ SẮC LỆNH SỐ 5 VỀ QUỐC KỲ

Kích thước:

Nền cờ: bề dài = a,

bề ngang = 2/3a

Sao: Từ trung tâm đến hết I góc lồi = 1/5a

Từ trung tâm đến I góc lõm = 1/10a

(Có hình vẽ - Xem bản gốc)

Mầu sắc: Nền mầu đỏ tươi

Sao vàng tươi

Cách đặt sao:

Ngôi sao vàng có 5 góc lồi và 5 góc lõm, trung tâm sao đặt đúng trung tâm nền cờ, một góc lồi quay thẳng lên phía trên theo đường AB.

 

Võ Nguyên Giáp

(Đã ký)

 

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Sắc lệnh số 05 về việc ấn định Quốc kỳ Việt nam do Chủ tịch Chính phủ ban hành

  • Số hiệu: 5
  • Loại văn bản: Sắc lệnh
  • Ngày ban hành: 05/09/1945
  • Nơi ban hành: Chủ tịch nước
  • Người ký: Võ Nguyên Giáp
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Dữ liệu đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 20/09/1945
  • Tình trạng hiệu lực: Chưa xác định
Tải văn bản