Hệ thống pháp luật
THÔNG TIN BẢN ÁN

Quyết định số 58/2022/QĐCNTTLH ngày 01/04/2023 của TAND Thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang về vụ án ly hôn về mâu thuẫn gia đình

  • Số quyết định: 58/2022/QĐCNTTLH
  • Quan hệ pháp luật: Vụ án ly hôn về mâu thuẫn gia đình
  • Cấp xét xử: Sơ thẩm
  • Ngày ban hành: 01/04/2023
  • Loại vụ/việc: Hôn nhân và gia đình
  • Tòa án xét xử: TAND Thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang
  • Áp dụng án lệ: Đang cập nhật
  • Đính chính: Đang cập nhật
  • Thông tin về vụ/việc: Ly hôn
Tải về bản án
ẨN THUỘC TÍNH BẢN ÁN