Hệ thống pháp luật

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TIÊN DU TỈNH BẮC NINH

Số: 39/2023/QĐST-HNGĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tiên Du, ngày 04 tháng 01 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN

VÀ SỰ THỎA THUẬN CỦA CÁC ĐƯƠNG SỰ

Căn cứ hồ sơ vụ án hôn nhân và gia đình thụ lý số 86/TLST-HNGĐ ngày 14/12/2022, giữa:

Nguyên đơn: Chị Nguyễn Thị H, sinh năm 1998.

Bị đơn: Anh Nguyễn Hữu M, sinh năm 1994.

Địa chỉ: Thôn Đ, xã H, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.

Căn cứ vào Điều 212 và Điều 213 của Bộ luật tố tụng dân sự;

Căn cứ vào các Điều 55, 57, 58, 81, 82 và Điều 83 của Luật hôn nhân và gia đình;

Căn cứ vào biên bản ghi nhận sự tự nguyện ly hôn và hoà giải thành ngày 27 tháng 12 năm 2022;

XÉT THẤY:

Việc thuận tình ly hôn và thoả thuận của các đương sự được ghi trong biên bản ghi nhận sự tự nguyện ly hôn và hoà giải tHnh ngày 27 tháng 12 năm 2022 là hoàn toàn tự nguyện và không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội.

Đã hết thời hạn 7 ngày, kể từ ngày lập biên bản ghi nhận sự tự nguyện ly hôn và hoà giải tHnh, không có đương sự nào thay đổi ý kiến về sự thoả thuận đó.

QUYẾT ĐỊNH:

 1. Công nhận sự thuận tình ly hôn giữa chị Nguyễn Thị H và anh Nguyễn Hữu M.

 2. Công nhận sự thoả thuận của các đương sự:

  1. Về quan hệ hôn nhân: Chị Nguyễn Thị H và anh Nguyễn Hữu M thuận tình ly hôn.

  2. Về con chung: Chị Nguyễn Thị H và anh Nguyễn Hữu M thỏa thuận chị H trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng cháu Nguyễn Hữu Bảo Kg, sinh ngày 23/6/2020 và anh M trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng cháu Nguyễn Hữu Bảo Q, sinh ngày 31/7/2017. Chị H, anh M có quyền thăm nom con chung. Anh M có

   nghĩa vụ cấp dưỡng cho cháu Kháng là 1.000.000đ/tháng đến khi cháu đủ 18 tuổi.

  3. Về tài sản chung và công nợ: Không yêu cầu Tòa án giải quyết.

  4. Về án phí: Chị Nguyễn Thị H phải chịu 150.000đ án phí hôn nhân và gia đình sơ thẩm và 150.000đ án phí cấp dưỡng nhưng được trừ vào số tiền 300.000đ tiền tạm ứng án phí hôn nhân và gia đình sơ thẩm đã nộp theo biên lai số AA/2021/0002315, ngày 14/12/2022 của Chi cục Thi Hnh án dân sự huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.

 3. Quyết định này có hiệu lực pháp luật ngay sau khi được ban Hnh và không bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm.

Nơi nhận:

 • TAND tỉnh Bắc Ninh.

 • VKSND tỉnh Bắc Ninh.

 • VKSND huyện Tiên Du.

 • THADS huyện Tiên Du.

 • UBND xã H.

 • Các đương sự.

 • Lưu HS VP.

THẨM PHÁN

Ngô Xuân Phong

THÔNG TIN BẢN ÁN

Quyết định số 39/2023/QĐST-HNGĐ ngày 01/04/2023 của TAND huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh về vụ án ly hôn về mâu thuẫn gia đình

 • Số quyết định: 39/2023/QĐST-HNGĐ
 • Quan hệ pháp luật: Vụ án ly hôn về mâu thuẫn gia đình
 • Cấp xét xử: Sơ thẩm
 • Ngày ban hành: 01/04/2023
 • Loại vụ/việc: Hôn nhân và gia đình
 • Tòa án xét xử: TAND huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh
 • Áp dụng án lệ: Đang cập nhật
 • Đính chính: Đang cập nhật
 • Thông tin về vụ/việc: Chị H xin ly hôn anh M
Tải về bản án